Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище по ЗИД на Закона за маркшите и географските означения от адв. Анели Чобанова - председател на УС на Сдружение с нестопанска цел "Конфедерация за защита от дискриминация"
Форма за търсене
Ключова дума