Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от "Съюз на оризопроизводителите в България" - подкрепа за действията на НАЗ, провокирани от Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Форма за търсене
Ключова дума