Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
12/06/2018 второ гласуване

Становище на Нотариалната камара по ЗИД на ЗРА с предложения за промени в ЗСПЗЗ
Форма за търсене
Ключова дума