Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от МЗХГ по предложения между първо и второ четене по ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите, внесен от Й.Апостолов и гр.н.пр.
Форма за търсене
Ключова дума