Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от Министерство на правосъдието по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 854-01-71.
Форма за търсене
Ключова дума