Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
1. Блиц-контрол;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г. – за първо гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и хранитеПРОТОКОЛ
№ 57


На 4 юни 2019 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Блиц-контрол;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г. – за първо гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 16,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по земеделието и храните Мария Белова.

* * *

ПРЕДС. Добър ден, уважаеми колеги! Имаме кворум. Откриван извънредното заседание на Комисията по земеделието и храните.
Получили сте съобщение за дневния ред и материали за днешното заседание. Дневният ред е следният:
1. Блиц-контрол;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954 01 36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г. – за първо гласуване.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги на днешното заседание наши гости са: госпожа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите; доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите; Елена Иванова – и. д. директор на Дирекция „Развитие на селските райони“; Стефан Спасов – началник отдел Дирекция „Развитие на селските райони“; господин Антон Аспарухов – началник отдел Дирекция „Растениевъдство“; господин Георги Праматаров – началник отдел Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“; госпожа Ася Попова – съветник на министъра на земеделието, храните и горите; госпожа Елина Христова – младши експерт в Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“; господин Мирослав Маринов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите;
По т. 2 от дневния ред наши гости са:
Господин Иван Боянов – директор Дирекция „Правна“ на ДФ „Земеделие“; госпожа Марияна Стойчева – главен юрисконсулт на ДФ „Земеделие“; Аделина Стоянова – държавен експерт в Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“; госпожа Надежда Петрова – държавен експерт в Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ и господин Христо Рангелов – старши юрисконсулт в Дирекция „Правна“; госпожа Фатме Демирова – и. д. директор Дирекция „Административно правно обслужване и човешки ресурси“.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
БЛИЦ-КОНТРОЛ
Съгласно процедурата по чл. 29 от Правилника всяка парламентарно представена група има право на 2 въпроса.
Колеги, запознати сте с процедурата.
Започваме с най-голямата парламентарна група – ГЕРБ, с първия кръг въпроси.
Кой ще зададе въпрос?
Заповядайте.
ГЕОРГИ СТАНКОВ: Искам да попитам, госпожо Министър, във връзка с падналите в последно време градушки, които унищожиха голяма част от продукцията в някои райони на страната на земеделските стопани: какви мерки и действия ще бъдат предприети от страна на Министерството на земеделието за в бъдеще да не се случват такива поражения? Между другото, задавайки моя въпрос, искам да изкажа благодарността на всички земеделски стопани и производители от област Хасково, откъдето съм народен представител за това за откритото противоградно съоръжение на 23 май, което много спомогна все още да не е поразило и област Хасково. Благодаря.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАСЕВА: Благодаря, уважаеми колеги.
Първо да кажа добър ден на всички. Днес ми е първото заседание, в което съм в другото си качество, пък в същия състав и няма да взема участие в гласуването. Както се казва, да кажа добре дошли на колегите от БСП. Вие ли липсвахте като народни представители, но си довършиха процедурата по предложение от Вас, даже, професор Бъчварова, Вашите предложения по законопроекти бяха защитавани от представители от ГЕРБ и бяха приети. Така че независимо от политическото решение БСП да не е в зала, предложенията на народни представители от БСП бяха не само гласувани, но и защитени в зала. Надявам се, че ще продължим да работим в този екип в същия дух, въпреки че съм сменила качеството си, но то винаги е временно, както знаете.
На първия въпрос да отговоря. Между другото, тъй като това ми е първи блиц контрол, разбира се, мога да отговаря и по принцип на въпроси, които не са от ежедневието и от текущата дейност, а от задачи, принципи и посоки, които бих следвала в мандата си като министър в настоящия мандат.
По отношение на градушките нито Министерството, нито Народното събрание и Вие в частност, не можем да спрем нито градушки, нито дъжд. За съжаление, прогнозите за времето в идващите 10 дни са подобни. Виждате, че щетите са големи. Това, което направихме към момента – Министерството, защото това е продължение на една концепция от 3,6 години, е да увеличим в последните 2 седмици след 23 май в Хасково, после в Тъжа, защитаваните площи с близо 1 млн. дка – малко над 1 млн. дка в двете области. Осигуреността на Изпълнителна агенция за борба с градушките с ракети, за разлика от предходни години, е добра. В сряда – утре, на Министерски съвет, предстои гласуването на финансирането за това с 6 млн. лв. Площадките работят, защитаваната територия е вече малко над 30% – далеч, разбира се, от националното покритие. За есента, тъй като по Инвестиционната програма Агенцията е изпълнявала в тези близо 3 години от старта на идеята за изграждане на национално покритие на противоградова защита, държавата е инвестирала в това изграждане близо 13 млн. лв. заедно с командните пунктове и ракетите, за които съобщих преди малко, в област Хасково, село Тъжа.
До есента ще бъдат доизградено и оборудването, което ще позволи за част от Северна България, така, както беше приета и концепцията преди 3 години, може би малко повече, за самолетния способ. С това държавата на практика ще изгради тази система. Остава дебата за това как да функционира тази система и моите намерения са в рамките до края на месеца, с всички заинтересовани страни, да продължим отначало дебата за тази защита и националното покритие за това, че то може да продължи изключително и само при споделено финансиране със земеделските стопани. Предстоят разговори със застрахователите в тази посока.
Каква е статистиката за засегнатите площи – мога да я изчета, регулярно я даваме, по отношение на засегнатите площи от тези събития. Обследванията, разбира се, продължават, но това, което към момента мога да кажа от извършено обследване, приключило там, където е възможно, за настоящия сезон до момента близо над 90 хил. дка 100% са пропаднали. Говоря 100%, защото има щети, които са с по-малък процент от градушката. От тях по данни от преди седмица около 600 дка са в защитавани територии, останалите са от такива, които нямата такава защита.
На заседанието на УС на втория ден, когато встъпих в мандат – тогава бяхме освободили заместник-изпълнителния директор Ваня Багдатова, назначихме нов – Евдокия Кръстева. Не се сетих, между другото, да Ви кажа да я поканят, за да Ви я представим. Тук, по точка втора, е Калоян Костадинов – правя малко отклонение. От вчера това е новият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с ресор Програмата за развитие на селските райони на мястото на госпожа Атидже Алиева Вели, депутат в Европарламента.
Гласувахме 4 милиона бюджет по държавата помощ, която прилага държавата години наред. Тя не е застраховка, тя няма как да покрие очакванията на земеделците за обезщетение като застраховка, държавата не може да извършва тази функция. Тя представлява държавна помощ. Между другото, бяха изплатени 2,4 милиона на това заседание. Пак казвам, прогнозите са за близо 10-ина дни подобно метеорологично време. На заседание УС на Фонд „Земеделие“ ще приеме решение за прилагането на помощта и на тези декари, които са унищожени към момента. Това мога да кажа. Надявам се на активно участие на народните представители в дебата, който ние ще инициираме и проведем със земеделската общност и тогава да продължим работата по Закона, който беше внесен от Министерския съвет и който не го гледахме точно по искане на народните представители и на земеделската общност на първо четене.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, госпожо Министър.
Въпрос от БСП?
Заповядайте.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, първо, да ви честитя завръщането отново като министър. Надявам се да бъде ползотворна работата в нашата Комисия, както казахте сама, досега това го имаше в Комисията ни. Разбира се, ние като опозиция ще бъдем критични, остри. Знаем, че това, което предстои през 2021/2017 г. – новата обща селскостопанска политика, е най-важното, върху което трябва да се съсредоточим. Знаем, че за първи път се въвеждат и така наречените национални стратегически планове, които ще дадат възможност на всяка една държава членка да провежда и своя политика, разбира се, в рамките на определени рамки.
Излезе информация, че се отлагат до 2022 г. приемането на националните стратегически планове. Това, може би е добре, тъй като знаете, че за първи път се разчита и на националните парламенти да бъдат активни в държавната аграрна политика и може би това за България е изключително важно, тъй като едни от критиките, които сме имали, че някак си досега се даваше път на администрацията да прокарва политики за разлика от политики, от политици и от политически послания, които са важни. Затова моят въпрос към Вас е: какво е Вашето виждане за този период? Какви срещи смятате да проведете? Под Ваше ръководство как смятате този процес, и ние като Комисия по земеделие да имаме обмен на информация, за да може наистина в следващия период на новата обща селскостопанска политика, да има преформатиране на аграрната политика – това, което досега се говореше, че определен кръг хора взимат големите субсидии, за да се даде предимство, както казват в Европейската комисия по земеделие, на активния фермер, тоест на реалния фермер. Благодаря.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Георгиев.
По характера на въпроса, мога да отговаря какво виждането ми как да организираме процеса по изготвянето на Националния стратегически план. Смятам в кратък срок, може би до месец юли, да сформираме работна група в Министерството на политическо и ръководно ниво, с цел тази група да води и преговорния процес, и всички процедури, които следва да се изпълнят, за да стигнем до подготовката на стратегическия план, да води всички дебати със заинтересованата земеделска общност. Може да считате, че официално в момента каня народните представители в нея, за да вземем съответните решения при разписването на Националния стратегически план.
Мога да кажа, че в този смисъл сме в начален етап на подготовката. Има изготвен първи анализ, който на практика не е приет – има предварително представяне от Института по аграрна икономика, тъй като на практика не е приключен, не е приет. Може би от това предварително представяне Вие, от земеделската общност, имате първи отзиви. Моето виждане е: целият този процес да бъде максимално публичен и обяснен пред заинтересованите страни. В този процес ще включим и говорител на Постоянното представителство в Брюксел, тъй като нашата земеделска общност счита, че не е достатъчно информирана за това, което се случва в Брюксел. И ако това е тема – публичността, не е усилие човек, който е в Постоянното ни представителство на Министерство на земеделието, веднъж месечно да има събиране с общността и да дава информация за това къде е процесът.
Новата ОСП като рамка, твърдя, че е много по-добра от настоящата, а настоящата беше по-добра от предходната и ние имаме плюсове от прилагането на отделни мерки, които са ясни и видими в статистиката, въпреки че по нейните методи сме спорили с Вас, но въпреки това има очевадни плюсове. Мисля, че в следващия програмен период, ако добре си направим стратегическия план, много по-ефективно и по-добре ресурсът ще бъде ползван за повишаване конкурентоспособността на българското земеделие. Така че в много кратък срок очаквайте, че тази комуникация ще започне в месечен порядък, включително и с информиране на всички Вас докъде е процесът в Брюксел. Знаете, че очакванията са месец декември да се приеме Годишната финансова рамка, което ще определи бюджета и ще даде много по-бърза скорост за процесите, които следват след това. Може да разчитате в мое лице, че това, което бих могла да направя като публичност на този процес, ще го направя.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, госпожо Министър.
Колеги, ще се възползвате ли от правото си на реплика?
Колегите от „Обединени патриоти“ – моля, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги, гости! Като за начало за изразя задоволството си, че Председателката на Комисията зае по висок пост и се надяват оттук-насетне да работим в хармония, както се казва, Комисията и Министерството. В тази връзка, не е лошо, когато има нови лица в администрацията, включително и във Фонда, да се представят, да кажат няколко думи за себе си и после да минем към въпроса.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: За новите лица, пак казвам: господин Костадинов е тук заради втора точка. Мой пропуск е, че не се сетих. Давам му думата да се представи.
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Казвам се Калоян Костадинов и съм юрист по образование. Кариерата ми в Държавната администрация започна през2007 г., след като придобих юридическата си правоспособност. Четири години работих в Комисията за защита на конкуренцията, като старши експерт в Дирекция „Контрол върху обществените поръчки и концесии“. През 2011 г. се преместих в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на културата, като от 2011 г. до 2014 г. съм се занимавал с изготвянето на обществените поръчки в Министерството и в подпомагането на министъра. От 2014 г. до ден-днешен работя в Държавен фонд „Земеделие“, като съм започнал от най-ниското ниво в йерархията в ДФ „Земеделие“. Преминал съм през първи експерт, втори експерт, началник отдел, като през 2017 г. до вчера съм оглавявал Дирекция „Договориране“ по прилагане на мерките за развитие на селските райони.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Костадинов.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тук е и господин Мирослав Маринов, който е новият изпълнителен директор на Агенцията по горите в ДФ „Земеделие“. Другият нов заместник-изпълнителен директор е госпожа Евдокия Кръстева. Не мога да представя точно автобиографията й. Тя е на мястото на госпожа Ваня Багдатова, която бе освободена. Историята е публично известна. Само мога да кажа, че госпожа Евдокия Кръстева идва от МС като експерт по различни мерки от прилагане на програмите за подпомагане в сектор „Земеделие“, пак казвам, да не объркам. Нейният стаж е свързан с Министерството на земеделието, Агенцията по лозята и виното, в Министерския съвет, свързана в областта на земеделието, и в Брюксел. Това е в общ план.
Господин Маринов, да се представите и Вие на народните представители.
МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи колеги! Казвам се Мирослав Маринов, инженер по професия. Минал съм през всички ръководни длъжности в едно горско стопанство. Бил съм директор на Регионална дирекция по горите в Сливен. В системата горите ми е целият стаж. Работил съм и в Общинско горско стопанство. От 2004 г. съм в системата на горите. И от 21 май съм на поста изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Сабанов, имате ли други искания към нас?
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Благодаря.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Само да допълня, че и Вие сте ми началници. Министърът не е по-висок пост, знаеш го много добре. Така че това е по-трудната работа.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Мината година зададох въпрос не екс министъра на земеделието, храните и горите относно изплащане компенсации на тютюнопроизводителите. Както стана ясно тази година министър-председателят Борисов се срещна с тях на терен, обеща им. След втория ми въпрос към Министър Порожанов тогава, беше ясно, че започва изплащането на компенсации – говоря за Михаилидис и „Исперих-Булгартабак“ АД. Докъде са стигнали плащанията? Върви ли това плащане? Това ми е въпросът. Благодаря.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Информация по предоставената държавна помощ за неплатен продаден тютюн на дружества, които по една или друга причина са спрели да функционират, от подадени малко над 1300 заявления до преди седмица бяха изплатени над 900 такива. Тези, които не са изплатени, са в процес на комуникация за предоставяне на допълнителни документи, които са част от изискванията за предоставянето на тази държавна помощ така, както ги е гласувало УС. В разговорите ми с изпълнителния директор на Фонд „Земеделие“ сме уточнили, че след 10 юни ще направим анализ на случаите. Това е искане и на самите асоциации на тютюнопроизводителите, за пречките, по които не са могли да се финализира реализирането и предоставянето на помощта и ще дадем своевременно информация.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, госпожо Министър.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Благодаря и аз.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Колеги от парламентарните групи на ДПС и „Воля“ няма. Преминаваме към втория кръг от въпроси.
Колеги от ГЕРБ, въпроси към Министъра? Нямаме.
Колеги от БСП?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
И аз искам да пожелая успех и добра комуникация между Комисията и Министерството по отношение на законопроекти и предложения, не само от МС, но и това, което съответно тук предлагаме за подобряване на законодателството.
Моят въпрос е съвсем кратък и е свързан с това: каква е идеята на Министерството по отношение и работата с биологичните производители? Биологичното производство е приоритет в много страни от новия програмен период, но имаше редица проблеми. Те бяха свързани както с недостига на средства, но и в последните 6-7 месеца имаше протести заради наредби. В Министерството също, доколкото мога да проследя информацията, административният капацитет, може би административният капацитет не е достатъчен, за да могат да се реализират политиките. Каква е визията и каква е идеята на Министерството, за да подобри не само комуникацията, но и да се решават тези въпроси, които са свързани с работата на биологичните производители предвид факта, че те са една малка, но сплотена група земеделски стопани, които държат да се прилагат регламентите, имат отговорности, но искат да е справедливо спрямо всички.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема професор Бъчварова, много благодаря за този въпрос и ще видите защо в моето изложение. Абсолютно съм съгласна с Вас. Винаги, включително и в програмата, която сме писали, биологичното производство смятам, че трябва да е един от акцентите в подкрепата, която има възможност да се дава, на земеделската общност и една от възможностите, ако ние наистина спечелим това доверие, да се получи по-висок доход, а и страната ни има възможности за това. Пак казвам, затова трябват много усилия, включително и като брандиране и така нататък.
По отношение на биологичното производство към момента. Абсолютно съм съгласна с липсата на достатъчно добър административен капацитет. Надявам се, че ще трябва да направим стъпки в тази посока като ангажиране на много по-добър експертен състав в тази област. Надявам се, и кадри, които по една или друга причина не са останали да работят, ще можем да ги приобщим. Ние имаме няколко важни задачи пред биологичното производство.
Първата от тях, е свързана с одита, който ни очаква в края на годината и, за който трябва да изпълним екшън плана, за който сме поели ангажимент. Вече има регистър за биологичните производители и той се тества. С встъпването ми длъжност, в първия ми работен ден, назначих като заместник-министър Чавдар Маринов, който не познавах. Това беше поет ангажимент от господин Порожанов и аз в коректен дух просто го изпълних без изобщо да съм сигурна, че ако бях на негово място, щях да постигна същите споразумения с протестиращите биологични производители, но това е минала тема, за да им дам увереност, че Министерството като такова или държавата си изпълнява ангажиментите. Той е действащ заместник-министър с този ресор, с правото да си подбере екипа и състава, с предстоящи структурни промени в устройството на Министерството в тази посока и с най-спешната задача, която е тази. Тя влече след себе си и актуализиране на нормативната регулация. Първа среща с основните протестиращи направихме в Министерството на земеделието за общия дух, в който ще вървим. Знае се какво е състоянието на бюджета и подкрепата. Срещата беше направена преди да приключим анализа на прилагането на Програмата за развитие на селските райони.
Защо се зарадвах на този въпрос? Искам да съобщя: към момента бюджетът по Мярка 11 „Биологично производство“, по която мярка, между другото, има да се плаща още по нея и това ще стане може би до две седмици, по уверенията, които имах от Фонда. Тъй като това беше една доста спорна тема, с екстраполацията на бюджета до края на ангажиментите, които в момента се изпълняват, мярката е на минус 3 млн. евро или на нула. На кой да припишем? Служебният министър Бозуков, който ме обвиняваше, когато дойде, че минусът е 170 милиона! Ако Вие си отворите пресконференциите на нашия екип, който бяхме в Борисов 2, отклонението ни сигурно е от 10% от това, което говорихме преди три години. Това е добрата новина – без прехвърляне на бюджети, без нищо, с екстраполацията – минус 3 милиона, тоест нула.
Какво правим в момента? Разбира се, ще го приключим заедно с комуникация с бранша. Правим анализ на прилагането на мерките, включително вече и по индикатори, които трябва да отчетем, има остатъчен бюджет, който ще преразпределим към нови мерки. Това ще стане с нотификация есента и нашите намерения са част от това преразпределение да отиде за Мярка 11, а не, за да покрие дефицит, защото тя на практика е на нула. Тук не са отразени корекции върху заявленията, които ще идват тази и другата година. Много държа да го кажа това, защото острото политизиране на теми може само да вреди. Бяхме обвинявани за какво ли не.
Сега, когато пак влязох в Министерството, първата ми работа – не за тази мярка, а по принцип, е да видим състоянието. Когато излязоха тези данни, си ги сравнихме с прогнозите, защото тогава бяхме много обвинявани. Няма да го приписвам на никоя партия, разбира се, просто искам да го дам като пример как винаги трябва да се стремим да си говорим експертно, а не политически. От остатъчни бюджети, които имаме, и за които ще се вземе решение за разпределение, пак казвам, поради различни правила, едно от тези наши виждания, ще е за Мярка 11 и за продължаването й в определена посока, тъй като там ангажиментите са 5-годишни и тези, които не са от бюджета на тази програма, ще са за следващата, но това ще стане заедно с бранша. Това мисля, че е една новина, тъй като пак казвам, очакванията бяха други. За да се случи всичко това обаче, е трябва да си изпълним екшън плана и Одитът да даде увереност на Европейската комисия, че тук правилата се спазват. В тази посока и за двете страни, пак казвам, даже за трите, и биологични производители, и сертифициращи организации, и администрация в лицето на Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“, със сигурност трябва да подобрим обществените отношения и регулацията между нас и това ще стане с актуализиране на нормативната база.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря госпожо Министър.
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това е наистина добра новина, но аз имам писмен отговор на същия поставен въпрос за възможността да бъдат прехвърлени средства към Мярка 11 предвид недостига, който беше хипотетичен в различни граници може би преди една година. Отговорът, който получих, е, че няма никаква възможност – той е писмен, в парламентарен контрол може да се види, тъй като са достигнати всички показатели и критерии по изпълнение на Мярката. Категорично беше заявено, че даже и да има средства те не могат да отидат в тази мярка, затова ако наистина има възможност, това е една добра опция за тези, които съответно бяха отхвърлени въобще от биологичното производство и не можаха да си продължат ангажиментите. Може би е необходимо още малко време, за да бъдете коректна. Това е пак официален отговор от Министерството – за недостига плюс невъзможността да се разшири обхватът.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Недостиг няма, сами го видяхте. Има остатъци от други мерки – да, така е, както Ви е отговорено официално на писмения Ви въпрос, достигнати са индикатори и формално погледнато нямаме право, но ние винаги можем да го поискаме от Комисията с нотификация. и да защитим защо смятаме, че трябва да има прехвърляне. Ако ние не поемаме никакъв риск и никакво усилие да постигаме някакви цели, то няма как да стане. Формално погледнато сте абсолютно права, че са достигнати индикаторите, но не пречи да защитим искането си, ако го мотивираме достатъчно добре. И оттам насетне зависи от Комисията, която разрешава това. Вие ми зададохте въпроса – какво смятаме да правим? И аз Ви отговорих, а дали ще получим това разрешение, е въпрос и начин на мотивация.
От предходния ми мандат в Министерството мога да кажа, че Комисията, когато се убеди в обществените ползи на всички промени, които ти искаш, никога не сме срещали проблем – напротив.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, госпожо Министър.
Колеги, от „Обединени патриоти“?
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Добър ден на всички!
Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър! Поздравленията бяха от другите, ние бяхме досега, от една страна, на барикадата. Надявам се, че оттук насетне барикада няма. (Реплики.) Не, мисля, че барикада няма и ще работим заедно. Мисля, че тя е паднала.
Да Ви поздравя и за това, без да си правим четки, както казват хората, че има достатъчно висш антураж на представителство на Министерството, което рядко се е случвало в близкото минало и да се надяваме оттук нататък така и да бъде.
В тази връзка, възползвайки се от това, че тук има представител на Държавен фонд „Земеделие“ и в същото време господин Костадинов заяви, че е работил в отдел „Договаряне“, бих искал да попитам: какво се случва с договорите по Мярка 4.2, за които приключи приема на 7 декември 2016 г.? До момента няма сключени договори по този прием, а след някой и друг месец ще станат три години. Това означава, че всички бизнес планове може да се каже, че вече са отекли във времето, защото се е променила икономическата обстановка. Хората, които са кандидатствали преди три години ще трябва да изпълняват проектите си по тези бизнес планове.
Да ми кажете как върви? В близко бъдеще ще има ли такива договори или ще продължи да си тече безвремието по тази мярка.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Апостолов, нека първо аз да отговоря.
Говорите за първия прием 4.2 ли? (Реплики извън микрофона.)
Първият.
Преди да дам думата на господин Калоян Костадинов, да отговори и да ме поправи, първо, да кажа защо има толкова представители от Министерството. На мен все пак това ми е втора седмица и реших, за да мога да удовлетворя всяко питане, ако аз нещо не мога, да има експерти, които да отговорят на всички Вас съвсем конкретно. Преди да каже за конкретния въпрос, искам да кажа: е ние анализ на Програмата по мерки сме направили. Такова забавяне само по 4.2 няма. Има още по няколко мерки.
Бяха изследвани какви са причините за тези забавяния, чисто административни – по акредитации на процедури, по тълкуване на това има ли или няма по определени инвестиции държавна помощ, до запитвания чак до Комисията – различни процедури, които са довели до забавяне.
В този анализ и след него, съвместно с Фонда, сме приели управленски решения за срокове, в които и до които трябва да приключат с разглеждане на проектите. Каквото има после ще ме допълнят по 4.2. Между другото, аз го видях точно един ден преди да стане ясно, че трябва да го избираме –на оперативката по тази Програма.
По 4.2 за договарянето на проектите от втория прием сме дали срок юли месец, като за първия, те са договорени на определен етап. Там има две точки, за които няма отговор и просто ще им бъде отговорено и приемът ще бъде затворен.
Като тук по 4.2 има един остатъчен бюджет от първия прием, който ще изкоментираме с бранша да го прехвърлим във втория такъв. Явно до Правен отдел не е сведено, че юли месец трябва да приключат с този прием, но на оперативката на управленско ниво това се е взело като решение, има отговорници и това ще търся юли месец.
КАЛОЯН АПОСТОЛОВ: Искам да отбележа, че това, което Вие казахте за приема през 2016 г. към настоящия момент има около девет проекта от първи прием, които са висящи. Може би Вие говорите за конкретен… (Реплики извън микрофона.)
По 4.2, вторият прием, е открит на 14 февруари 2018 г.. Свършва на 15 май 2018 г.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Апостолов, 4.2 първият прием.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Там има само…(Реплики.)
КАЛОЯН АПОСТОЛОВ: Точно така. Там има девет проекта, абсолютно всички са приключили. Имаше и увеличение на бюджета – 49 млн. евро, така че тук говорим може би за индивидуален проблем, на който можем да отговорим впоследствие. Но всички проекти са обработени по 4.2 първи прием. (Реплики извън микрофона.)
Над договарянето, което беше, тъй като имаше… (Реплики.) Това е втори прием, което Вие говорите.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: До 18 юли по управленско решение трябва да приключи. Няма договор, няма нищо. Точно, но е за втория прием……. (Реплики извън микрофона.)
Няма. Той изобщо не е контрактуван, заради акредитацията.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря.
Господин Костадинов, разбрахме се за втория прием. Чакаме юли месец, надяваме се, че Държавен фонд „Земеделие“…
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: (реплики извън микрофона.) Ще възникнат много въпроси и анекси, тъй като все пак времето е изтекло и се е променила конюнктурата, и даже да има договори, оттук нататък хората, преди да започнат да ги изпълняват, масово ще искат анексиране във връзка с променените обстоятелства.
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Пак повтарям, приемът беше 2018 г. Да, наистина има забавяне от една година, но бизнес плановете ще бъдат занапред, а за техниката може би ще има искане за анекси, най вероятно ще бъде подменена, разбира се, няма проблем с това нещо.
ПРЕД. МАРИЯ БЕЛОВА: Да разбирам, че Държавен фонд „Земеделие“ бързо ще обработва молбите за анексиране във връзка с промяна на модификации, видове, модели на техниката, предмет на институционното предложение, така ли да Ви разбирам?
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Точно така. Има отделни хора, които се занимават само с анексиране именно с тази цел.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Последен въпрос, защото господин Апостолов е прав, че ние в приемните си дни имаме много често такива случаи от наши съграждани. Въпросът ми е: анексирането след сключването на договора продължава, а не може към момента да се подават молби за подмяна на техниката?
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Към настоящия момент се гледат самите заявления, така че анексът е допустим само след сключването на договор.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Уважаеми колеги, мисля, че приключихме по първа точка с блиц контрола.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, тъй като с Вас сме работили заедно две години, изобщо не спазвам формално процедурата, Законопроектът за маслодайната роза – изтече ли му срока? (Реплики.)
Вие ще прегледате какви предложения са получени и Ви предлагам, тъй като и от ДПС, и от БСП бяха заявени предложения с чувствителни промени, когато се организирате, да направим обща среща с експертите и да изчистим това, до което можем да стигнем до консенсус, да се убедим заедно и да продължим напред, тази или другата седмица, когато Вие имате готовност, като взаимно сте разгледали вижданията си.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Министър. И ние щяхме да искаме такава среща, имайки предвид, че и браншът, и самите розопроизводители искат една разширена среща, на която ще Ви поканим и Вас, и да коментираме. Професор Бъчварова мисля, че има внесени предложения. Ще се запознаем и ще Ви уведомим. Благодаря Ви.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, № 954-01-36.
Внесен е на 31 май 2019 г. от народния представител Мария Белова и група народни представители за първо гласуване.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с някои от конкретните мотиви, налагащи предложените промени като представител на вносителите. Предлаганите промени са свързани с прецизиране на някои текстове, свързани главно с установяването на недължимо платени суми и с правомощията на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ да сключва административни договори, да издава актове за установяване на публично-държавни вземания и на решения за налагане на финансови корекции, да делегира свои правомощия на своите заместници и на директорите на областните дирекции на Фонда.
В тази връзка е прецизиран текстът, свързан с начина, по който се уреждат отношенията между Фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии, като се уточнява, че това става с административни договори или административни актове. Разширява се кръгът от правомощия, които изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ има право да делегира на своите заместници и на директорите на областните дирекции на Фонда, като към тях се включват и тези произтичащи по силата на Договора по чл. 2д, ал. 2 от Закона, с който управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за периода 2014 – 2020 г. делегира на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, част от функциите си по прилагане на Програмата.
Категорично са разграничени хипотезите, в които дължимостта на подлежащите на възстановяване на безвъзмездна финансова помощ се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на Глава пета, Раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове от случаите, които не попадат в обхвата на ЗУС и СИВ. Установяването става с издаването на акт за установяване на публично-държавно вземане по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс.
Посочено е, че изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или упълномощени от него длъжностни лица, заместниците на Фонда и директорите на областните дирекции на Фонда издават актове за установяване на публично-държавни вземания по реда на Данъчно-осигурително процесуален кодекс и решение за налагане на финансови корекции по реда на ЗУС и СИВ.
Изрично е посочено, че вземанията на Държавен фонд „Земеделие“, които възникват въз основа на административен акт или административен договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С цел обезпечаване на събираемостта на публичните вземания на Фонда, е предвидено обжалването на тези актове да не спира тяхното изпълнение.
Законопроектът предвижда повишаване на минималния праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и проекти, изплатени от европейските фондове от 100 на 250 евро, като това е свързано с хармонизиране с европейското законодателство.
Създава се правно основание изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да одобри методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушения на нормативни или договорни задължения от страна на бенефициенти по мерките и под мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Към момента, с окончателното решение на Върховния административен съд, методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, е обявена за нищожна. Това налага създаването на законова делегация по силата, на която изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да определя размера на подлежащата за възстановяване финансова помощ.
С предложените текстове в „Преходните и заключителни разпоредби“ се предвижда прилагането на еднакъв подход при спазването на реда за установяване на нарушения и акта, с който това се извършва. По този начин ще се преодолее противоречивата съдебна практика, която се установи след приемането на ЗУС и СИВ, която, без да съобрази специфичните изисквания на законодателството в областта на финансирането на Общата селскостопанска политика, ограничи основанията да се претендира възстановяване на безвъзмездна финансова помощ само до посочените в чл. 70, ал., от ЗУС и СИВ. Благодаря Ви, за вниманието.
Колеги, откривам дебата.
Имате думата за изказвания.
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, колеги! Първо се притеснявам от факта, че този законопроект се внася много бързо. С тази скорост, с която се дават предложенията… На 31-ви е внесен Законопроектът, разглеждаме го. Разбирам, че най-вероятно днес е извънредно заседанието, защото предстои в залата да се разглежда. Винаги ме притеснява от гледна точка на това, дали всички казуси, които съществуват, и има проблеми по отношение на Закона за подпомагане на земеделските производители, се решават с този законопроект. Затова малко съм мнителна към предлаганите промени. Факт е, че една част от тях са технически корекции. Имате опит със съдебни дела, прецизирате ги. Това не е нещо, което можем да оспорваме. Вие знаете най-добре какви са казусите, които се решават от съда? Кога не се удовлетворени или не се разбира напълно това, което се оспорва?
Може би тук основният въпрос е тази методика, която така и не можах да установя тя от 16-та или от 15-та е? Защото, доколкото разбирам 2015 г. е имало методика – непубликувана, 2016 г. – някъде я има на сайта на Фонд „Земеделие“, и решението на ВАС.
Решението на ВАС казва, че тази методика не може да се прилага. Финансовите корекции, които са направени с нея, всъщност на практика отпадат, тъй като методиката не е реализирана по начин, който съответно да бъде официалният документ за тези финансови корекции.
В решението на ВАС в същото време се казва, че в рамките на една година земеделските стопани, които са получили или са… Ако съм права, мисля, че става въпрос за 10 млн. лв., които са предвидени като финансови корекции за 2007 – 2013 г., могат да обжалват, включително и съдебни решения. Ние, какво казваме тук, че ще има методика. Методиката е основа на Държавен фонд „Земеделие“, на изпълнителния директор.
Първият въпрос, който възниква при мен е: защо управляващият орган в лицето на Министерството, не се ангажира с този проблем или въпрос? Защото може да бъде подготвена методиката от Държавен фонд „Земеделие“, но тя логично, предвид процедурите, би следвало да бъде одобрена от Министерството на земеделието като управляващ орган, за да бъде документът, към който се стремим.
Вторият въпрос, който също не ми е ясен, може би не съм лично запозната докрай, е 2014 – 2020 г. – там има ли проблем с финансовите корекции от гледна точка на това, че договорите, ангажиментите са съвсем по друг начин? Значи 2007 – 2013 г. е въпросът, който ние решаваме с конкретно този законопроект. Както виждам и становището, и преходните и заключителните разпоредби, всички тези действия се прехвърлят със задна дата предвид факта тези средства да бъдат за сметка на бенефициентите. Не знам дали това е възможно? Не съм юрист, но много рядко в Народното събрание има случаи, в които има законопроекти с обратно действие, да се решават въпроси, които са възникнали във времето, а тук времето е доста далеч.
Има и някаква техническа грешка. Търсихме я – точка четири. Така и не я намерихме. Техническа грешка, но наистина с това бързане може би създаваме предпоставки да се направят грешки.
Спомням си, че ние може би преди два или три месеца отново променяхме Закона за подпомагане на земеделските стопани, когато беше в Бюджетната комисия, във връзка с уеднаквяване на текстовете със ЗУС. Пак имаше някакви технически корекции.
(Реплики.)
Предполагам, че едва ли не всеки два или три месеца можем да изправим някакви технически грешки, затова разбирам необходимостта от текстове, които да определят правомощията и ангажиментите на всяка една от институциите – Фондът, Министерството, но не разбирам това бързане с претекст, който според мен може и да е спорно от гледна точка на това дали може да се постигне този резултат, за който се надяваме. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Преди да дам думата на господин Иван Боянов, да, права сте, и аз, преди започването на заседанието, благодарих на всички Ви, че се отзовахте на извънредното ни заседание. Считаме, че когато има проблем, има и решение и няма смисъл да отлагаме, още повече че и Вие, запознавайки се с материалите, виждате, че промените в Закона не са основно технически. За това, което казахте, че всички разпоредби с промените в Закона имат обратно действие, само искам да Ви поправя – не е така. Единствено обратно действие има овластяването от страна на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ да делегира правата си по издаването на актовете за установяване на публични държавни вземания на съответните заместник-изпълнителни директори и на регионалните директори на Разплащателна агенция. Ако греша, господин Боянов ще ме поправи. Така че смятам, че предложените промени нямат дебат и не зависимо от коя политическа група сме, всички смятаме, че това е въпрос, който следва да бъде решен максимално бързо и това си заслужава честите корекции в Закона за подпомагане на земеделските производители.
Господин Боянов, моля, заповядайте да изразите и Вашето становище като хората, които пряко ще работят след приемането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. С какво те ще допринесат за по-обективната работа на Държавен фонд „Земеделие“?
ИВАН БОЯНОВ: Професор Бъчварова постави няколко въпроса – единият от тях е защо изпълнителният директор на ДФЗ се ангажира с това? Защото това е функция на Разплащателната агенция и регламентът пряко създава задължения на изпълнителния директор да преценява и да налага той санкциите – няма как да бъде изместено в правомощията на министъра това нещо.
(Реплика извън микрофона.)
Да. Тази методика определя степента и тежестта на нарушенията. Тя подпомага изпълнителния директор да налага санкциите. Тези санкции се налагат от изпълнителния директор на Фонд „Земеделие“ в качеството му на Разплащателна агенция, която е независима от другите структури. Няма как министърът да приеме методика за санкциите на Разплащателната агенция съгласно Регламент 35.
Това, което казахте – за една година, няма такова нещо в решението и няма как да има такова нещо в решението. Лично, в едногодишен срок могат да си търсят. Това, може би, трябва да е ясно, защото в медиите не знам как излезе тази информация – няма как да има в решението една година, някакъв срок за търсене на пари. Това че е отменена методиката, като нищожна, не влече автоматично нищожност на всички наложени санкции, тоест те са наложени с отделни актове и, ако бъдат оспорвани тези отделни актове, тогава могат да бъдат отменени. Затова именно е бързането, защото по принцип не очакваме чисто правно, не очакваме да бъдат отменени, защото действието на отмяната на един нормативен акт следва да бъде занапред, тоест тези актове трябва да са издадени при валидна методика. Но, ако се случи така, че бъдат отменени тези актове по висящите дела, разполагаме с правната възможност да ги издадем вече на тази нова методика, заради която бързаме всъщност да бъде приета, за да не останат тези санкции висящи.
(Реплики.)
Това, което казвате, за новата и старата програма, според нас съществува риск да бъдат обявени методиките по новата програма, защото делегацията за издаването на методиките по новата програма, са предвидени в наредбите, а това решение на ВАС казва, че трябва да са предвидени в закон. Затова правим обща делегация…
(Реплика.)
РЕПЛИКА: Ще ги прехвърлим в методиката по сегашния закон.
ИВАН БОЯНОВ: Затова, за да не поставим под риск и новата програма, тази законова делегация обхваща и двете програми. Още не е възникнал такъв проблем, но очакваме, предвид това решение. Затова превантивно се опитваме да ги…
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Все пак 2007 – 2013 г. мониторинговият период приключи.
(Реплики.)
За повечето е приключила.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Затова бързаме, август 2019 г.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По-голямата част са приключили, доколкото може да се следи.
ИВАН БОЯНОВ: Последните договори са август месец, август – септември, мониторингът.
(Реплики.)
Пак искам да кажа, че тези, които са висящи, които съдът, евентуално отмени, тези нарушения са извършени, не са спорни, не спорим, че не си е постигнал показателите на бизнес плана. Дори, ако съдът ги отмени, те са извършени в периода на мониторинг и ще бъдат преиздадени като се мотивират с новата методика. Няма да се извършват нови проверки и преразглеждания. Просто ще бъдат преиздадени на база на новата методика, защото нарушенията са извършени през мониторинговия период. Няма как да кажем – това нарушение не е извършено, защото методиката е обявена за нищожна.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря.
Господин Сабанов, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаема госпожо Министър, уважаема госпожо Председател! Аз преди заседанието имах едни опасения и ги споделих с Вас. Като цяло мислехме да се въздържим, но, ако се въздържим и ние, той няма да мине на първо четене в Комисията. Така че нашето народно представителство в групата ще подкрепи Законопроекта. Между първо и второ четене вече ще търсим отговори на въпросите защо Министерството не е движещият орган?
Така че много въпроси има. Бързането за това нещо, и да се вкара през народни представители, е практика, която знаем, че последствията са връщане като бумеранг върху Комисията и върху Народното събрание. Много юристи ще има, които ще се възпротивят на това, което и юристът на Фонд „Земеделие“ каза. Защото аз имах възможността да коментирам тези казуси с други юристи, които казаха, че ще повлече една лавина от актове, оспорвания.
ИВАН БОЯНОВ: Разбира се, аз не казвам, че няма да има оспорвания.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Така че включително и това, което правим в момента – говоря. Нищо не гарантира, че, първо, няма да бъде върнат с вето това нещо, което правим в момента, после, че няма да бъде сезиран ВАС, съответно въз основа на факта, че вкарваме нов регламент, нова методика, с която искате да санкционирате стари или да пренапишете някакви актове.
Не го разбирам много добре как ще пренапишете за 2013 г. един акт, който е по старата методика и е отпаднал вече?
(Реплика.)
Съгласен съм, няма значение, че е извършено, петте години…
(Реплика.)
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Ще облечем старата методика във валидна законова форма, тоест това е правомощие…
(Реплика.)
Ами, сега ще го създадем с изменението на Закона.
(Реплика: Ама не може…)
Това е правомощие на изпълнителния директор на Разплащателна агенция. Той определя размера на подлежащи на възстановяване финансова помощ, като отчита степен, тежест и продължителност на нарушение – това го пише и в наредбите по прилагане на мерките и в Регламент 640.
Как да определи министърът размера и степента на подлежащи на възстановяване финансови помощи в тези случаи, когато договорът е сключен с изпълнителния директор на Разплащателна агенция? Той осъществява контрола и той налага санкциите по неизпълнение.
Как да разделим тези функции,…
(Реплика: Ами както са разделени от властите в България.)
…, когато това е функция на Разплащателна агенция? В смисъл…
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Не, не, ние не коментираме на кого е функция в момента. Вие измествате въпроса, защото, може би сте се фиксирали…
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Не, защото стана въпрос защо не е на министъра.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Дайте това да го отхвърлим, не говорим дали е задължение и прерогатив на Фонда или на Министъра.
Да речем, Вие сте се вторачили в една точка, ангажимент е на Фонда. Но въпросът е друг. Има проекти, за които не е изтекъл 5-годишният срок, има такива. То е, защото 5-годишният срок е от датата на плащане.
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Не, от сключване на договора.
За стария програмен от сключване на договора.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Добре, от сключване на договора. Но така или иначе има такива проекти, които все още могат да бъдат проверени.
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Да, има.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:: Те ще бъдат проверени по новата методика, ако влезе в сила.
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Методиката не е основание за проверка.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:: Ако бъдат направени проверки, санкциите ще бъдат налагани по новата методика. Така ли е?
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Да.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:: А Вие знаете, че в старите договори няма задължение за спазване въобще на бизнес планове.
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА: Има за тези, които са още в мониторинг. За договорите, сключени през 2015 г., извънредният прием по 121 и 2014 г.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Няма задължение, има решение на Върховния съд, в което им е потвърдено, че нямат задължения да спазват бизнес план.
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Има много решения на Върховния административен съд.
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Има много противоречиви решения, можем да Ви ги изпратим всички.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:: Добре, но аз лично съм чел решение, в което съда каза, че нямат задължения да изпълняват бизнес плана, защото такъв няма заложен в договорите.
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ: Добре, можем да Ви дадем още пет решения, в които казват, че има задължение. Това казваме, че е противоречиво и затова се мъчим да я оправим с…
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:: Добре, хубаво. Има актове на съда и такива и такива.
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Точно заради противоречивата практика…
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:: И сега наново ще ги цапаросаме, по новата методика, да им наложим…
ПРЕД. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Апостолов, ако мога да взема и аз думата.
В акта за констатиране на финансови корекции, основание е регламентът и наредбата, а методиката е акт, с който… (Реплика.) Да, ВАС я обяви за нищожна, но методиката е един последващ акт, който определя какъв да бъде размерът на финансовата корекция на база неизпълнение на договорените отношения. Така е, господин Боянов. Така че тази методика, тя не е основанието, основанието е сключеният договор.
(Реплика: Но няма задължение за спазване на бизнес план.
(Реплика: Като го няма договора как ще го накарате да си спазва…)
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това е друга тема…
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: За договорите през 2014, 2015 г. има изрична нова клауза в типовете образци и там е предвидено за период от пет години да изпълняват бенефициентите одобрения проект. Изрично е посочено какво е одобрения проект и сред него е одобреният бизнес план. А бизнес планът знаете какво е - производствената програма и търговската. Така че тези, които са още в мониторинг, това е изрично задължение. Това, че не са го прочели или не са го разбрали, може би от там идва неразбирането. И затова остава с впечатление, че на основание методиката се налагат санкции за неизпълнение на бизнес плана, а това не е така. То е на основание неспазване на договорното задължение, като размерът на финансовата корекция е определен вече в тази методика, където отчитаме дали е 20 до 50, дали е една година… (Реплики.) Там е диференциран точният размер като отчитаме точно това продължението и степента на неизпълнение.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: На Вас нали Ви е ясно, че в бизнес плановете има написани чутовни глупости – пшеница по 1200 – 1500 кг на декар, съхраняване на кориандър в силози. Да не Ви говоря около 300 неща, които са написани в бизнес плановете и, които не отговарят на действителността. Съхранение на силози, на сол и така нататък, едни глупости. Какво означава това? По тези глупости ще си понесат ли наказание бенефициентите? (Реплики.)
МАРИЯ СТОЙЧЕВА: Кой е писал бизнес плана?
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Който си отговаря, който си го е писал.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Изместваме темата. Предложените текстове за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители не касае бизнес плана, а касае методика на база решението на ВАС.
Заповядайте, колега.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Мога ли да продължа по това, което господин Апостолов каза.
Говорим 2007 – 2013 г. Там ангажиментите – не говорим за тези, които са за закупуване на техника, са за изпълнение и показателите се изчисляват за 10-годишен бизнес план.
РЕПЛИКА: Само по строителство.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие установявате на втората или третата година, че нещо се е случило, в смисъл, че не се изпълнява, но ангажиментът е за 10 години, а не за две или три. Ако искате да бъдете прецизни, Вие трябва да казвате, че бизнес плана, както в другите оперативни програми, индикаторите трябва да се постигнат третата или четвъртата година или в рамките на този период пет години, който го наблюдавате, за да нямате проблеми.
Има случаи, казвам с един производител на картофи. Той е произвел картофите, но не ги е реализирал. Вие го санкционирате, той не може да ги продаде на 18 стотинки, защото от Полша идват на две стотинки, примерно. Но той има и по-ниски разходи, но Вие калкулирате само прихода, че е по-нисък, но това, че и разходите му съответно не са същите, на това също не се прави анализ. Има куп проблеми, с които ще се сблъскате за 2007 – 2013 г. 2014 – 2020 г. нещата са доста по-изчистени, доста по-ясни в насоките и съответно там, който не чете, това си е негов проблем.
ИВАН БОЯНОВ: Мисля, че сега при мониторинга е заложено и непроизведена продукция или приход. (Реплики.) Да, но сега вече го оправихме да бъде или приходи или продукция да се гледа. Да, количества.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Боянов.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Госпожо Министър, колеги! Един коментар. Може би, ако не беше станал този скандал с къщите за гости, ние нямаше днес да обсъждаме толкова спешно този законопроект. Нали така?
Второ, Фонда не е ли проспал това нещо през годините, за да вадим сега спешно кестените от… Всички тези, които искат…(Реплики.)
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Колеги от Фонда, ако може да изчаквате да се изкаже, колегата народен представител.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз очаквах, че най-малкото ще имаме някакви анализи за съдебни дела, за това. Сега малко на сляпо работим.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Боянов.
ИВАН БОЯНОВ: Тази методика не е предвидена никъде в никакъв нормативен акт. Единствено регламентът овластява изпълнителният директор, когато налага санкции, да взима предвид степента и тежестта на нарушението. В предишните програмни периоди в началото, тъй като нямаше такава методика, не е предвидена в никакъв нормативен акт, нито дори регламентът казва: трябва да издадете методика, налагахме санкции изцяло, когато направи някакво нарушение и го санкционираме 100%. В някакъв момент се реши, че това не е справедливо, защото може да е малко нарушението и затова се опитахме да направим някакъв вътрешен акт, вътрешни правила, подходът да бъде единен за всички – при това нарушение на всички се налага такава санкция. Това беше един вътрешен акт, който подпомага изпълнителният директор въз основа, на който той налага санкция, то не е основание. Той си вървеше, има си дела, никой не го е оспорвал. Когато тръгна делото на тричленката на ВАС, първото решение, каза: това не е акт, който подлежи на оспорване, това си е вътрешноведомствен акт с такова решение, и прекрати делото. Когато беше вече обжалвано с определение ВАС на петчленния състав каза: това е нормативен акт. Това вече предопредели изхода на делата натам, така че нямаше как да се предвиди това нещо.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Боянов.
Други изказвания, колеги? Няма.
Предлагам да преминем към първо гласуване на така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен на 31 май 2019 г. от народния представител Мария Белова и група народни представители.
11 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“.
Приема се.
Благодаря Ви, колеги.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.
Хубава вечер! Благодаря.

(Закрито в 17,49 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Белова


Стенограф:

Теодора Енчева
Форма за търсене
Ключова дума