Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/09/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Стоянова Христова и група народни представители на 26.07.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 септември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Стоянова Христова и група народни представители.
  В заседанието участваха Петя Малакова, началник отдел „Обществено осигуряване“ в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, Драгомир Драганов, директор на Дирекция „Анализи, планиране и прогнозиране“ в Националния осигурителен институт и др.
  Законопроектът беше представен от народният представител Дора Христова.
  Основната цел, която си поставят вносителите на законопроекта е да отпадне задължението за осигурителите да изплащат на осигурените лица за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от средно дневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Това задължение преминава към бюджета на Държавното обществено осигуряване. Към настоящия момент обезщетението за временната неработоспособност на самоосигуряващите се лица се поема изцяло, за всички дни, от Държавното обществено осигуряване. Според вносителите на законопроекта това поставя в неравноправие различните групи осигуряващи се лица.
  Според вносителите действащият текст в Кодекса за социално осигуряване натоварва излишно и неоснователно работодателите с изплащането на болничните на работниците и служителите. Работодателите заплащат за своя сметка осигурителна вноска във фонд Държавно обществено осигуряване за всеки работник и служител, но са и задължени вместо фонда да поемат разходите за първите три дни от временната неработоспособност. Най-често на работниците и служителите им бива издадаван болничен лист за три дни, като в този случай временната неработоспособност бива изплащана изцяло от работодателя, за негова сметка.
  Вносителите са убедени, че предложената промяна ще намали злоупотребите с болнични листове, издавани за три дни.
  В законопроекта е заложено промяната да влезе в сила от 01.01.2020 г., за да не се отрази като непредвиден разход в текущата бюджетна година.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
  Министерството на труда не подкрепя законопроекта, Националния осигурителен институт показва в становището си колко допълнителни средства ще бъдат необходими ако законопроектът бъде приет. Работодателските организации са представили подкрепящи становища. КНСБ намира, че законопроектът не може да постигне решаването на проблемите със злоупотребите с болнични листове.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Калин Поповски, Павел Шопов, Виолета Желева, Надя Клисурска, Георги Гьоков, Румен Генов и Хасан Адемов.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 1 глас „за“, 12 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Стоянова Христова и група народни представители на 26.07.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума