Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
20/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 15.05.2020г.

3. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-45, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.05.2020г.
Форма за търсене
Ключова дума