Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
14/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 702-01-2, внесен от Министерски съвет на 9.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

2. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2016 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г., № 720-00-6, внесен от на Комисията за финансов надзор на 29.05.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума