Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
16/11/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Огледална"
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет на 19.10.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума