Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
28/06/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
Точка единствена: Изслушване на министъра на труда и социалната политика във връзка с Решение на ВАС относно отменените разпоредби на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Форма за търсене
Ключова дума