Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
12/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала №1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерски съвет на 6.08.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

3. Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерски съвет на 6.08.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума