Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Становища по Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22.06.1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерски съвет на 5.01.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума