Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
02/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24.01.2019 г.
  В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Красимир Вълчев – министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерството на труда и социалната политика – Зорница Русинова – заместник-министър, Людмил Димитров – държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“, Инна Ведър – заместник-главен директор в главна дирекция „Социално подпомагане“ в Агенция за социално подпомагане, представители на работодателски, неправителствени организации и медии.
  Поради отсъствие на вносителите, законопроектът не бе представен пред народните представители.
  В проведеното обсъждане участие взеха: министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев и заместник-министърът на труда и социалната политика, Зорница Русинова.
  Министър Вълчев изрази становището на министерството на образованието и наука, което не подкрепя законопроекта. Със законопроекта се цели да се затегне санкционният механизъм спрямо родителите, които не осигуряват присъствие на децата си в детската градина и училището. Предлагат се крайни мерки, насочва се вниманието към проблема, но не се предлагат цялостен и балансиран подход.
  Заместник-министър Зорница Русинова изрази становището на министерството на труда и социалната политика. Министерството не подкрепя законопроекта, той противоречи на принципите на правата на човека. Обвързването на присъствието на децата в образователните институции със социалните помощи, особено с енергийните, не е релевантно и не е целесъобразно.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 0 гласа, „Против“ - 9 и „Въздържали се“ – 5, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24.01.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума