Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
01/07/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22 , внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 г. - първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума