Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
07/02/2018, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Комисията по образованието и науката, съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика ще проведе редовно заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД


Точка единствена: "Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на труда и социалната политика и на министъра на икономиката за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение".
Форма за търсене
Ключова дума