Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
16/05/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Изслушване на министъра на образованието и науката за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на образованието и науката.

3.Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 -2020), №802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума