Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
12/09/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, №802-01-261 внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г. - първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума