Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/02/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., №802-00-59, внесен от Министерски съвет на 28.12.2018 г.
2. Разглеждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., №902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума