Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
20/02/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum №10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, №902-02-3, внесен от Министерски съвет на 31.01.2019г.
2. Определяне на правила за наградата – „Училището в музея, музеят в училището“.
Форма за търсене
Ключова дума