Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
03/07/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2.Изслушване на министъра на образованието и науката във връзка със съдържанието на учебниците по всички учебни предмети.
3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума