Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
18/09/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
Точка единствена. Представяне от г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката на бъдещата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027г.)“
Форма за търсене
Ключова дума