Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/11/2019 първо гласуване

  Становище от Федерацията на университетските синдикати относно законопроект за държавния бъджет на Република България за 2020 г.
  Федерацията на университетските синдикати е с 25

  годишна

  история, изградени традиции. Това е най-старият синдикат в системата на висшето образование, доказал своята мъдрост в отстояване на политиката за развитието на образованието в държавните висши училища в Република България.
  За пореден път с бюджет 2020 държавата поставя държавните висши училища в неравностойно и унизително положение в сравнение с други бюджетни сфери на обществото ни. Предлаганият бюджет НЕ СЪЗДАВА условия за устойчивост и развитие на висшето образование в държавните висши училища и не решава проблема за качеството на образованието, както и реализацията на качествените преподаватели и изследователи в Република България.
  Използвайки правото си на обществено представена организация с опит и практика в областта на висшето образование настояваме:
  1. Да се промени философията на Закона за Държавния бюджет за 2020г., касаещ държавните висши училища, като по достойнство се увеличи тяхната субсидия.
  2. Да се обвърже минималната работна заплата на преподавателя в държавното висше училище с минималната работна заплата за страната, като се утвърди: асистентът да получава 2 минимални работни заплати, главният асистент - 3 минимални работни заплати, доцентът - 4 минимални работни заплати, а професорът - 5 минимални работни заплати. Допълнителното трудово възнаграждение за доктор да е 1 минимална работна заплата, а

  допълнителното трудово възнаграждение за доктор на науките - 2 минимални работни заплати.
  3. Да се изравни издръжката на един студент в държавните висши училища, подготвящи педагози, с издръжката на един ученик в средното държавно училище!
  4. Да бъдат планирани и разчетени реалните разходи на държавните висши училища, за битови нужди и за студентски общежития, на отделен ред в бюджета на МОН.
  5. Да се гарантира и осигури реализирането на т. 8 от Закона за висшето образование, отнасящ се за научно-изследователската дейност на висшите училища, като намери цифрово изражение или се посочи процентното съотношение от бюджета на МОН за тази дейност.
  Това са само част от условията за реално вдигане статуса на висшето образованието у нас, ако държавата има желанието това да се случи и ако законотворците проявят разбиране и отношение към необходимостта от повече средства за държавното висше образование днес, за да имаме успех в неговото развитие утре.
  Форма за търсене
  Ключова дума