Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/11/2019 първо гласуване

  Становище от Софийски университет "Климент Охридски" относно законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,


  Изказвам благодарност за предоставената възможност на висшите училища да дадат становищата си по проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  Напълно съзнавам ограничената финансова рамка, която трудно ще позволи съществени промени и отчитам факта, че при определянето на разходите по бюджета за 2020 г. е следван принципът на приоритетно финансиране на основните социални отговорности на държавата.
  Академичната общност на Софийския университет "Климент Охридски" приветства ръста в бюджета на училищното образование през последните четири години, но настояваме същият ръст да се предвиди и за висшето образование.
  Досега не сме чули нито един аргумент за това, защо за бюджета за висше образование вече четири години не се предвижда същият ръст като за училищното образование. Оставаме с впечатлението, че твърденията, че образованието е приоритет отговарят само частично на истината – приоритет е училищното образование.
  От приемането на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България, системата на висшето образование претърпя сериозни реформи и много висши училища понасят лишения в името на развитието на системата на висшето образование като цяло. Сега реформирането на системата дава своите резултати - бюджетът за висше образование се разпределя в голяма степен според качеството, което е стимул за развитие на всички висши училища,
  Не очакваме да бъде наваксано изоставането на бюджета на висшето образование спрямо училищното от последните години, но е редно поне в новия бюджет за 2020 г. нарастването на бюджета на висшето образование да се изравни с ръста при училищното образование.

  ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
  РЕКТОР
  Форма за търсене
  Ключова дума