Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Становище от Министерството на образованието и науката относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № №802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума