Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
27/03/2019 първо гласуване

  Доклад - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24 януари 2019
  Първо гласуване

  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24 януари 2019 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“, г-жа Ина Ведър – зам.- главен директор на главна дирекция „Социално подпомагане“ в Агенция за социално подпомагане, г-жа Елеонора Лилова – Председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-жа Теодора Иванова – главен секретар.
  Председателят на Комисията г-н Славчо Атанасов изрази своето разочарование от факта, че на второ поредно заседание, при разглеждане на законопроекта, в залата не присъства вносителят или негов представител.
  По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане в Комисията са постъпили становища от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и от Агенция за социално подпомагане.
  По време на заседанието, Министерство на труда и социалната политика в лицето на г-жа Зорница Русинова изрази отрицателно становище по така предложения законопроект. Според г-жа Русинова така предложените промени по никакъв начин не допринасят за по-висока посещаемост на децата в училище. Приемането на разпоредба, с която да се спре изплащането на всички видове социални помощи, ако детето не посещава училище е в нарушение на параграф 13, част 1 от Европейската социална харта. Лишаването на кръг от лица (деца и семейства) от социални помощи е нарушение и на фундаменталната база за правото на социално подпомагане, а именно - индивидуалната потребност от помощ. Хората, нуждаещи се от подкрепа, чиито социални помощи биха били прекратени, ще загубят и правото на получатели на социални помощи, а именно правото на здравно осигуряване.
  Г-н Славчо Атанасов сподели принципната си подкрепа относно целта, която си поставя вносителят, но изрази несъгласие с така предложените изменения на Законопроекта, които в този вид не предлагат решение на проблемите. Счита, че спирането на средства може да бъде още един аргумент за оправдаване отсъствието и спирането на децата от училище.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване
  с „ 0 гласа - ЗА“, „ПРОТИВ - 8“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 4“ гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24 януари 2019 г.

  СЛАВЧО АТАНАСОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума