Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
11/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 5 септември 2019 г.
  ДОКЛАД

  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 5 септември 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 5 септември 2019 г.
  На заседанието присъстваха старши комисар Антон Златанов – зам.-директор на Столична дирекция на вътрешните работи и г-н Асен Марков – гл. секретар на Министерството на младежта и спорта
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Йордан Йорданов, които посочи, че със законопроекта се предлага отмяна на текстовете, свързани с персонифицирането на билетите за достъп до спортното съоръжение, прочитането на личните карти на посетителите, непродажбата на билети в деня на спортното събития, ако е определено като рисково, и защитата и съхранението на личните данни. Промяната се предлага, за да се осигури максимална защита на личните данни на гражданите, както и да се избегне некоректното им тълкуване и прилагане, като се отчитат увеличаващите се рискове за киберсигурността и необходимостта от повишено внимание към опазване на личните данни. Отмяната на продажбата на билети на каса в деня на провеждане на спортното мероприятие, когато то е определено като мероприятие с висок риск, е продиктувано от извършена последваща оценка на въздействие на нормата, при която тя се оказва неефективна и създава потенциална възможност за ескалиране на безредици.
  Текстовете, отнасящи се до достъпа до спортното мероприятие, ще бъдат подробно разписани и прецизирани в подготвяния в Народното събрание нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който се опира изцяло на основните принципи на новата Конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурността и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, подписана от Република България на 3 юли 2016 г., за чието ратифициране в Народното събрание е внесен законопроект на 23.07.2019 г.
  Министерството на вътрешните работи чрез старши комисар Антон Златанов и Министерството на младежта и спорта чрез Асен Марков изразиха пълна подкрепа на законопроекта, както и на предложението на вносителите текстовете, отнасящи се до достъпа до спортното мероприятие, да бъдат прецизирани и по-подробно разписани в новия закон.
  В хода на дискусията участие взе народният представител Иван Ченчев, който изрази подкрепа по предложенията, като едновременно с това подчерта, че мерките, свързани с персонализиране на билетите трябва да бъдат детайлно разработени в новия закон.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със 17 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ – 0 гласа“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за на Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 5 септември 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума