Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
18/12/2019 първо гласуване

  Доклад по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 06.11.2019 г. - първо гласуване.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 18 декември 2019 г, разгледа и обсъди Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 06.11.2019 г. - първо гласуване.

  На заседанието присъстваха г-н Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Йоанна Германова – държавен експерт и г-жа Ивайла Христоскова – главен експерт в дирекция „Социално включване“.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Николай Александров който посочи, че приетият на 07.03.2019 г. Закон за социалните услуги („ЗСУ") в сила от 01.01.2020 г. е приет набързо, без сериозно обществено обсъждане и още преди неговото влизане в сила са излезли наяве неговите слабости.
  Законът чрез многобройни изменения в други закони, влиза в противоречие с установени досегашни обществени отношения.
  Беше пояснено, че в някой от текстовете на Закона за социалните услуги е залегнала философия, която е заложена в оттегления проект на Стратегия за детето. В тази насока съществува изключително сериозно обществено напрежение и недоволство.
  Вносителят подчерта, че законът фаворизира, и това е една от главните му цели, неправителствени организации, които са застанали на входа и изхода в очакване на държавно финансиране.
  В хода на заседанието заместник-министър Лазар Лазаров изрази отрицателно становище по законопроекта, като подчерта, че в Закона за социалните услуги приет през 2019 г. няма текст, заимстван от оттегления проект на Стратегия на детето, както и че неправителствените организации фигурират като доставчици на социални услуги в нашето законодателство от 2003 г.
  В Комисията са постъпили становища от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Национална мрежа за децата, от 49 неправителствени организации свързани с децата и хората с увреждания включително Червен кръст, Българска Асоциация за лица с интелектуални затруднения и още 40 неправителствени организации, които не подкрепят законопроекта. Единственото становище в подкрепа за отмяна на Закона за социалните услуги входирано в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта е на Сдружение на учените „Когито“.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева и Славчо Атанасов. Г-жа Лечева определи предложението за отмяната на Закона като грешно, тъй като ще бъдат лишени от социални услуги ползватели, които към момента имат законодателно право. Г-н Атанасов също изрази резерви по отношение на така предложения Законопроект.

  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване
  с „ 0 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ - 15“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 2 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 06.11.2019 г. - първо гласуване.

  СЛАВЧО АТАНАСОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума