Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
10/06/2020 първо гласуване

  Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 054-01-50 внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г
  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 054-01-50 внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г.
  На заседанието присъстваха г-н Асен Марков – главен секретар на Министерство на младежта и спорта и представители на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“- г-н Любомир Петров - изпълнителен директор, г-жа Рада Гьонова - директор дирекция "Правна и обществени поръчки" и г-н Борислав Чернаев – финансов директор.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Валери Симеонов, който посочи, че внесеният законопроект предлага изменения и допълнения, които продължават философията и принципите от последните приети от Народното събрание промени в закона, с цел ограничаване на хазартната зависимост и подобряване на регулаторната рамка.
  Вносителите предлагат игрални зали и казина, където се организират хазартни игри да бъдат разполагани само в хотели с категория пет звезди, в националните курортни комплекси и населени места съгласно приложение към закона, както и на територия на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове. Всички останали казина и игрални зали, разположени на места извън посочените в законопроекта, ще имат възможност да преструктурират своята дейност до 2025г.
  В законопроекта се предлага и редакция на разпоредбите за таксите за хазартни дейности по чл. 30 от закона с цел прецизиране на текстовете.
  В последващото обсъждане взеха участие народните представители Иван Ченчев и Славчо Атанасов.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване
  с 2 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ - 0“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 16 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 054-01-50 внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г. .-първо гласуване.  СЛАВЧО АТАНАСОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума