Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
28/09/2017 първо гласуване

  Доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Физическото възпитание и спорта, №754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
  Първо Гласуване  ДОКЛАД

  Относно:
  -Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.09.2017 г.
  -Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21.09.2017 .
  -Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-64, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 27.09.2017 г.
  - Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-66, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 28.09.2017 г.

  На свои извънредни заседания, проведени на 28 септември и 5 октомври 2017 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди
  -Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.09.2017 г.
  -Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21.09.2017
  -Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-64, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 27.09.2017 г.
  - Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  № 754-01-66, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 28.09.2017 г.

  На заседанието, проведено на 28.09.2017 г. присъства г-жа Ваня Колева – зам.-министър на младежта и спорта.
  Предложените законопроекти на Цветан Цветанов и група народни представители и Мустафа Карадайъ и група народни представители имат за цел, създаване на правна възможност, отпуснатата пожизнена месечна премия на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, които са починали, да се получава от техните деца до навършване на пълнолетието им.
  В сега действащия Закон за физическото възпитание и спорта тази премия се прекратява при смърт на олимпийския медалист. В мотивите си, вносителите Цветан Цветанов и група народни представители подчертават, че предложените от тях изменения са във връзка с инициираната гражданска електронна петиция, насочена към законодателя за промяна на действащата нормативна уредба, в която се посочва, че поради липса на съответна норма, непълнолетните деца-сираци на двама изявени български олимпийски шампиони, които са починали, нямат право да получават заслужената от техните родители пожизнена месечна премия за завоюваните от тях олимпийски медали.
  В законопроекта, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители, измененията предвиждат наред с предоставената правна възможност, отпуснатата пожизнена месечна премия на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, които са починали, да се получава от техните деца до навършване на пълнолетието им, това право да продължи до 25 годишна възраст за децата, редовно записани студенти във висше училище на територията на Република България, които имат среден успех по-висок от „много добър 4,50“ за учебната година, предхождаща тази на отпускането на премията.
  С предложените промени в законопроекта на Весела Лечева и група народни представители се предлага увеличение на регламентираната в чл.59б, ал.2, т.7 и 8 пожизнена месечна премия на личните треньори на олимпийските медалисти и старшите треньори на сборните олимпийски отбори. Вносителят посочи, че с това предложение се цели да се оцени приноса на треньора в постиженията на спортиста.
  В дискусиите взеха участие народните представители Весела Лечева, Славчо Атанасов, Стефан Апостолов, Димитър Александров, Владимир Вълев, Михаил Христов, Димитър Гамишев, Иван Ченчев и Георги Марков.
  В хода на обсъждането всички народни представители се обединиха около предложението на законопроекта, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, отпуснатата пожизнена месечна премия на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, които са починали, да се получава от техните деца до навършване на пълнолетието им.
  По законопроекта, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, беше посочено, че предложеното изменение в чл.59б, ал.2, т.9, което има за също за цел унаследяване на пожизнената месечна премия на олимпийските медалисти, не е прецизирано, тъй с като с предложения текст се отнемат права, свързани с ал.8 и 9 на същата разпоредба.
  Относно законопроекта, внесен от Весела Лечева и група народни представители бе изразено принципно съгласие от всички участници в дискусията за големия принос на треньорския труд за реализацията и успеха на състезателите. От друга страна обаче предложеният текст е неясен и не добре прецизиран. Бе подчертано, че предложения за законови промени, които имат финансово измерение задължително изискват по-задълбочен финансов анализ от гледна точна на цялата финансова рамка на бюджета на Министерството на младежта и спорта.
  По отношение на законопроектът, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители, участниците в обсъждането подчертаха, че съдържа предложение за промяна с идентичен текст, предоставящ правната възможност отпуснатата пожизнена месечна премия на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, да се наследява от техните деца до навършване на пълнолетието им. Също така, бе обърнато внимание, че разширяването на обхвата на получаващите това право, първо налага необходимостта от финансова обосновка и второ това допълнение следва да измени съответно разпоредбите, регламентиращи правото на еднократна помощ на същите лица.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание :

   със 19 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.09.2017 г.;
   със 19 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21.09.2017г.;
   със 9 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта внесен от Весела Лечева и група народни представители на 27.09.2017 г.;
   със 14 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 28.09.2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума