Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
14/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване
  ДОКЛАД
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 14 февруари 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-н Лазар Лазаров, заместник - министър на труда и социалната политика и г-жа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика.
  От името на вносителите заместник- министър Лазар Лазаров информира народните представители, че с предложените изменения и допълнения на Кодекса на труда се премахват предпоставките за неравнопоставеност между осиновителите, породена от различната възраст на осиновените деца, като се създава възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползва отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  С предложените изменения в Кодекса за социалното осигуряване се регламентира размерът на паричното обезщетение по време на ползване на отпуска, което е 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Урежда се правото на обезщетение, ако осиновителят не ползва отпуск за отглеждане на детето, в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право.
  В последвалата дискусия народната представителка Светлана Ангелова изрази мнение, че приемането на законопроекта ще изравни правата на осиновители на деца от 2- годишна до 5-годишна възраст. Народната представителка Весела Лечева изрази подкрепа за законопроекта, като посочи необходимостта от прецизиране и допълване на някои от текстовете между първо и второ четене.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ 19 - „ЗА“ гласа, „ПРОТИВ“- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.


  Славчо Атанасов
  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума