Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
09/10/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 09 октомври 2019 г. (сряда) от 11.30 ч., в сградата на Народно събрание на пл.“Народно събрание” № 2, зала „Запад“ при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Закон за изменение и допълнение на закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 август 2019 г.
2.Разни
От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума