Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
06/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 6 ноември 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и обсъждане на Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. , № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31.10.2019 г. - първо гласуване.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума