Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
18/12/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 18 декември 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 954-01-81, внесен от Ангел Илиев Исаев на 21.11.2019 г. - първо гласуване.
2. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 06.11.2019 г. - първо гласуване.
3. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума