Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
02/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе извънредно заседание на 2 ноември 2017 г. (четвъртък) от 14.30 ч., зала 130 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния,

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и обсъждане на Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. - първо гласуване.
3. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума