Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
05/12/2017, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала изнесено
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

ПРОЕКТ!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе изнесено заседание на 05 декември 2017 г. (вторник) от 12.00 ч., зала „Райдинг клуб“ в конна база „Ниеса“, гр. Ихтиман при следния,
ДНЕВЕН РЕД
1. Дискусия на тема: „Конният спорт в България – успехите в миналото, проблемите днес и предизвикателства в бъдещето“.
2. Изслушване на заместник-председателя на Българска федерация по конен спорт - г-н Крум Рашков. Среща със спортни деятели в конния спорт.
3.Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума