Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
28/03/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 28 март 2018 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на председателя на сдружение Българска параолимпийска асоциация на тема „Проблеми в дейността на организациите, занимаващи се със спорт на хора с увреждания“.
2. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума