Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
30/07/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе извънредно заседание на 30 юли 2019 г. (вторник) от 15.00 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Проект на доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-27 , внесен от Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев на 19.04.2019 г., приет на първо гласуване на 25.07.2019 г.

2. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума