Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
14/03/2018
  1. Актуални въпроси към Министъра на младежта и спорта на основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  2. Разни
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

  П Р О Т О К О Л
  № 19


  На 14 март 2018 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния


  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Актуални въпроси към министъра на младежта и спорта на основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разни.


  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,05 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Славчо Атанасов.

  * * *


  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Уважаеми колеги, добър ден на всички. Добре дошли на колегите народни представители и на гостите на нашата Комисия. Уважаеми гости, извинете за петминутното закъснение на народните представители, но днес в парламента имахме удължен работен ден.
  Имаме необходимия кворум. Може да започнем днешното заседание.
  Предлагам следния дневен ред, както предварително е обявен:
  1. Актуални въпроси към министъра на младежта и спорта на основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разни.
  Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 11, против и въздържали се няма.
  На днешното заседание присъстват господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта и госпожа Ваня Колева – заместник министър.

  Колеги, да започнем с първа точка от дневния ред.
  Да благодарим на министъра и на госпожа заместник-министъра, че са днес при нас. Няма да Ви припомням правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  По традиция започваме въпросите от най-голямата парламентарна група.
  Да започнем с въпросите.
  Колеги от ГЕРБ, като най-голяма политическа партия, започвате първи с въпрос към нашия министър. Моля.
  Заповядайте, господин Апостолов.
  СТЕФАН АПОСТОЛОВ:
  Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин Министър, моят въпрос е във връзка с Ваше изказване след Олимпийските игри, че в България няма достатъчно добра инфраструктура за развитие на зимни спортове.
  Въпросът ми е: докъде стигна ремонтът на Зимния дворец в град София?
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На 16 октомври 2017 г. между „Академика 2011“ АД и „Зимен дворец 2017“ ДЗЗД след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, е сключен договор за „Изпълнение на инженеринг“ за ремонт и въвеждане на енергоефективни мерки за Зимен дворец на спорта – град София, по обособени позиции.
  Първата е „Изпълнение на инженеринг“ по договор с гарантиран резултат, ЕСКО договор за въвеждане на енергоефективни мерки на основна зала Зимен дворец на спорта – град София, което е на стойност 3,6 милиона с ДДС.
  Втората позиция е „Изпълнение на инженеринг“ за извършване на строително-монтажни работи за ремонт на Зимен дворец на спорта – град София, тренировъчна зала и основна зала на стойност 1 млн. 200 хил. лв. с ДДС.
  Заложените в изпълнение дейности по Обособена позиция 1 са изготвени техническа документация за видовете СМР, подмяна на съществуваща дограма с нова ПВЦ-стъклопакет, топлинно изолиране на външни стени, топлоизолация на покрив, модернизация на ОВК-инсталации, подмяна на ОВК-инсталация.
  Към момента по описаните позиции се изпълниха следните дейности:
  изготвянето на техническата документация за видовете СМР е завършено,
  подмяната на съществуващата дограма с нова ПВЦ-стъклопакет е изпълнена 35%, като цялостната дейност по позицията ще приключи в края на месец май;
  топлинното изолиране на външните стени ще приключат в средата на месец юли – в момента се работи;
  топлоизолацията на покрива и модернизацията на ОВК-инсталациите, както и подмяната на осветителната инсталация са дейности, които изискват разполагане на механизация по игралното поле, и с оглед на това да не бъде прекъснат тренировъчният процес, всички те ще започнат в края април и ще приключат в края на месец август.
  Заложените за изпълнение дейности по Обособена позиция 2 са изготвянето на техническа документация, ремонт на съблекалните в коридора „А“, ремонтът на съблекалните в коридор „Б“, ремонт фоайе, ремонт на стени и покрив на тренировъчната зала.
  Към момента са изпълнени следните дейности по Позиция 2: изготвянето на техническа документация за видовете СМР е завършено. Изцяло е завършен ремонтът на съблекалните в коридор „А“, докато ремонтът на съблекалните в коридор „Б“ се изпълняват в момента. Цялостните довършителни действия по ремонта и обзавеждането ще приключи в края на април. Ремонтът на фоайето също ще стартира в края на месец април, тъй като все още се водят тренировъчни дейности в основната зала. Началото на ремонта на тренировъчната зала също е тясно обвързан с действащия спортен календар на Зимния дворец на спорта, като се очаква крайното приключване на обекта да бъде в края на август месец, тоест за следващия сезон – още в началото на септември.
  Имаме готовност за следващия сезон Зимния дворец на спорта да бъде в абсолютно годно състояние да посрещне всички тренировъчни и състезателни дейности.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Благодаря Ви, господин Министър.
  Господин Апостолов, имате ли уточняващи въпроси?
  СТЕФАН АПОСТОЛОВ:
  Не. Благодаря на господин министъра за изчерпателния отговор и се надявам всички да се поздравим в края на август с реновирания Зимния дворец. Убеден съм, че всички спортисти, които практикуват зимни спорове, ще бъдат удовлетворени. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Сега към втората по големина група, колегите от Левицата, от БСП.
  Госпожо Лечева, заповядайте.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА:
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, гости! Натрупаха се много въпроси. Разбира се, ние отдавна не сме се виждали на блицконтрол, но тъй като дневния ред на днешното заседание е актуални въпроси към министъра на спорта, нашият въпрос е : каква е политиката на Министерството по отношение на организацията и провеждането на значими спортни събития на територията на България.
  Въпросът ни е свързан с току-що приключилото Световно първенство за юноши и девойки по фигурно пързаляне, което се проведе в зала „Армеец“ – едно изключително важно и значимо спортно събитие по отношение на това, че в него участват едни от най-добрите състезатели в този спорт и съм сигурна, че някои от тях ще ги видим на следващите зимни олимпийски игри.
  Как определяте кои точно спортни организации да финансирате или да подпомагате по отношение на домакинството, защото доколкото разбирам, Министерството на спорта не е финансирало и не е подпомогнало това домакинство? Знам, че по отношение на други такива спортни събития държавата подпомага подобни спортни прояви, но Федерацията по кънки не е получила никакви средства за това домакинство?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Господин Министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Благодаря Ви, за въпроса.
  Политиката ни по отношение на избор за домакинства и за провеждането на такива състезания на територията на Република България е свързана с това, че по принцип имаме много кандидати. Почти всяка една федерация в годишния си календар се опитва да включи кръг от европейско първенство за определена възрастова група, или световно, или кръг от някои от купите. Средствата с които ние разполагаме годишно в бюджета си, са около 5 млн. лв.
  Знаете, за по-големи проекти като например за Световното първенство по волейбол, бяха отпуснати допълнителни средства от държавния бюджет. Определяща роля има специално създадена Комисия, която се занимава с това да определи, кои състезания могат да бъдат финансирани. Сами се досещате, че средствата, с които разполагаме, са крайно недостатъчни. Годишните потребности, ако трябва да финансираме абсолютно всички състезания, възлизат на над 30 милиона, а ние разполагаме със сумата от едва пет милиона.
  Тоест, когато се взима едно решение – има изброени критерии, с които Комисията се съобразява. Опитваме се да подпомагаме с домакинства и да даваме приоритет на тези спортове, които са в първа и втора група от наредбата за финансиране, тоест, които имат успехи в международен план. Знаете, първа и втора група по наредба са спортовете, които имат класирания до осмо място на олимпийски игри или на световни първенства. Съответно с приоритет са също и спортовете, които попадат в групата на социалните спортове. Смятаме, че дори да нямаме международни успехи, влиянието им и фактът, че успяваме да спечелим и да проведем подобно домакинство, ще бъде изключително полезен за повишаване на интереса при подрастващите към съответния вид спорт.
  Специално за Първенството по фигурно пързаляне с пряко финансиране не сме участвали, но положихме огромно усилие то да се проведе при най-добрите условия в „Арена Армеец“. Закупихме пързалка, която беше инсталирана в „Арена Армеец“. Сега тя ще бъде инсталирана на стадион „Юнак“, тоест ще може да се ползва целогодишно от всички граждани на София. При наличие на други подобни домакинства, тази пързалка се предвижда да се инсталира отново в „Арена Армеец“.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Госпожа Лечева?
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Това, което Вие отговорихте, че има недостатъчен финансов ресурс, който да удовлетвори всички желаещи да организират такива домакинства на територията на България, е факт. Разбира се, че Вие трябва и да приоритизирате спортовете, които имат успехи, които имат традиции. На всички присъстващи тук е ясно, че фигурното пързаляне, макар и с недостатъчната спортна инфраструктура, каквато има в България, има световни шампиони, има спечелени призови места от Олимпийски игри, като шортрек и така нататък. Този спорт е показал, че има добри специалисти, и би могъл да бъде интересен и за подрастващите и за децата. В случая според мен не става въпрос само за финансова помощ, а става въпрос за наемите, които трябва да бъдат плащани в зала „Армеец“. Това, което разбрах като сума, която те са платили, е в рамките на около 400 хил. лв. за цялото първенство, ако е вярно разбира се. Не разполагам с точни цифри, но това показва, че тук може да има и друга политика по отношение на Министерството, управляващо тези активи, които служат за организацията на такива домакинства. Смятам, че тук може да бъдете полезни на спортните организации, без да осигурявате финансов ресурс по отношение на наемите, които са дължими от страна на спортните организации.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Само искам да добавя, че ще направим всичко възможно, цените да са достъпни в рамките на нормалното, в рамките на това, което ние може да си позволим, защото под себестойност тези съоръжения няма как да бъдат отдавани. Знаете, че тези дружества не са подпомагани от държавата. Тяхно задължение е сами да печелят средства, с които да поддържат базата.
  В случая с фигурното пързаляне, може би по-високата цена идва от това, че наистина е много скъпо да инсталираш пързалка в съоръжение, което не е пригодено за тази дейност. Правим опити спортните събития да бъдат на възможно най-достъпните цени. Мисля, че сумата за наем беше приблизително между 350 – 400 хил. лв., така че коректно е това, което го цитирахте. Знаем, че е трудно. Те получават сериозно финансиране от международните федерации. За следващата година знам от разговори, че същата федерация се готви да кандидатства за голямо първенство по шортрек. Не може отсега да кажем дали ще получат финансова подкрепа, защото всяка една федерация кандидатства с проект, Комисията я одобрява, но при всички случаи шортрекът ще има много по-големи шансове имайки предвид, че имаме значителни успехи в близкото минало в този спорт.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря.
  И сега моят въпрос.
  Какви по съществени мероприятия, господин Министър, предвижда Министерството на спорта по време на Председателството ни на Съвета на Европейския съюз?
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Планираните събития на Министерството на младежта и спорта в секторите „младеж“ и „спорт“ имат за цел да подпомогнат работата ни по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз и следват като теми приоритетите, които имаме в двата сектора.
  По време на Председателството, Министерството ще организира общо шест събития на експертно ниво в България. За шестте събития Министерството е кандидатствало за финансиране по Програма „Еразъм +“, администрирана от Европейската комисия. Първото събитие вече приключи – това беше семинар, проведен през месец януари 2018 г. в София, на тема „Предотвратяване употребата на допинг в професионалния спорт за всички, чрез обучение и разследване“, като събитието предизвика огромен международен интерес. Над 120 представители на международни организации, свързани с антидопинга, представители на страните – членки на Европейския съюз и антидопинговите организации от Европа, членове на федерации присъстваха на семинара. Представени бяха 25 антидопингови организации и 14 държави – членки на Европейския съюз, като сред официалните гости бяха професор Ерденер, който е вицепрезидент на МОК, заместник-генералният директор по образование и култура на Европейската комисия Йенс Нимен Кристиансен, заместник-генералният директор на WADA Роб Кьолер, председателят на Комисията в Кахама в Съвета на Европа Ралф Пиачота и много други видни изявени личности, които са специалисти в сферата на борбата с допинга.
  Второто важно събитие, което ще се проведе в България, е Европейският спортен форум, който се организира от Европейската комисия. Министерството, въпреки че не е пряк организатор, оказва пълно съдействие за провеждането на това събитие. Това е най голямото събитие в сферата на спорта, което се организира по време на Председателството, като събитието ще се проведе на 22 и 23 март в София. На него се очаква да присъстват над 400 представители на страните членки, неправителствения сектор, спортни организации, като събитието ще бъде открито лично от комисар Наврачич.
  През месец април предстои младежка конференция и среща на генералните директори в сферата на младежта. Тя ще се проведе в София от 16 до 19 април, а срещата на генералните директори е веднага след това – от 19 до 20 април. Има огромен интерес към събитието. Очакваме комисар Наврачич лично да го открие. Важното тук е, че България ще има водеща роля при консолидирането на мненията и коментарите относно формирането на цялостната Европейска стратегия за младежта. Очакваме събитието да бъде отразено подобаващо и да имаме много важна и ключова роля във формирането на крайните и заключителни мнения по темата.
  Отново на 24 и 25 април във Варна ще се проведе Семинар за почтеността в спорта в рамките на Работния план на Европейския съюз за спорт за 2017 – 2020 г. на тема „Съвместно обучение за изграждане, функциониране на национална платформа насочена срещу манипулирането на спортни състезания“. Самата тема подсказва колко е важна.
  Манипулирането на спортни резултати са едни от най-болните и горещи теми, обсъждани в света на спорта. Там също очакваме да има много интересни лектори, не само от Интерпол, но и от всички институции, които се занимават със следенето и предотвратяването на „мач фиксинга“. Последните две събития, които ще бъдат по време на Председателството, също в сектор „Спорт“ са провеждане на неформална среща на спортните директори и конференция „Спортът за всички като инструмент за интеграция и мост между традиция и иновации“, които ще се проведат между 11 и 14 юни в София. Бихме искали на тези срещи да покажем на европейско ниво по какъв начин традиционните спортове и игри биха могли да бъдат използвани от модерните общества и как могат да бъдат носители на традиционни ценности и да повишим информираността на европейските граждани по тази тема.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Нямам уточняващи въпроси.
  Колегите от ДПС?
  САЛИМ АЛИ: (говори при изключен микрофон.) Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги, ще запазим правото си за следващия въпрос.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре. Следващия въпрос.
  Госпожа Боряна Георгиева – „Воля“.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, първо, бих искала да Ви поздравя по повод предстоящото домакинство по мотокрос и за спешното отпускане на 1,700 000 млн. лв. Както знаем, имаме много добри състезатели по мотокрос. Пожелаваме им успех и в бъдеще.
  Ние от „Воля“ винаги сме държали на прозрачност на разходите на държавни средства, особено когато става въпрос за милиони. Но от информацията, която е публикувана в медиите във връзка с предстоящото домакинство, се пораждат няколко въпроса у нас, а те са: защо дълги години не са отпускани средства за състезанията по мотокрос и кое наложи спешното им отпускане сега? Защо не се предвиждат от по-рано всички домакинства, които предстоят към Министерството на младежта и спорта, за да може бюджетът по тях да бъде включен към годишния бюджет на министерството?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Ще започна отзад-напред.
  Първо, домакинствата се предвиждат по-рано. Ние няма как да сключваме договори и да разходваме средства за настоящ период. Тоест, всичко е свързано с годишния бюджет, който както знаете, не може да се харчи, преди да бъде гласуван. Тъй като бюджетът за спорт е регламентиран – знае се в какви параметри може да бъде, много трудно може с години напред да се правят подобни прогнози. Там, където е възможно, там, където е необходимо, както е случая със Световното първенство по художествена гимнастика, Световното първенството по волейбол, и се налага да се вземат такива решения, тогава правителството взима решение да подкрепи такъв проект. Това става с решение на Министерския съвет. Там, където е възможно го правим, но в по-голямата си част не е възможно да бъдат взети такива решения, още повече, че когато става въпрос за състезания – световни и европейски първенства на ниво юноши, девойки, младежи, те доста често се взимат или предходната година, или в същата година, в която се провеждат състезанията.
  Относно Световното първенство по мотокрос, такива средства не бяха предвиждани не дълги години, а през последните 3 години, тъй като имаше много сериозни проблеми с лиценза на Федерацията по мотокрос, както и неуредени сметки със Световната федерация. Това вече е изчистено. Пък и не можем всяка година да си позволяваме да отделяме толкова много средства за всеки един спорт. Това са не малки суми, а трябва да правим всичко възможно да бъдат подкрепяни колкото се може повече спортове. Виждате, че това е извън бюджета на Министерството. Когато нашият ресурс е изчерпан и когато вече има възможност, тоест Федерацията си е оправила отношенията със Световната федерация, бихме могли да я подкрепим, за да може да бъдат проведени такива състезания. Има голямо желание от страна на българските фенове, имаме доста успешни състезатели по мотокрос, които биха могли да се представят добре, така че през тази година сме взели решение, което мисля, че не е неочаквано.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
  Госпожа Георгиева?
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Не можах да разбера. Последните 2-3 години не са отпускани такива средства за състезанията по мотокрос. Казвате, че не може всяка година да се отпускат такива средства, тоест може да се предвиждат и да се отпускат по-малко средства, но да са всяка година.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Пак казвам, има процедура, когато се кандидатства за домакинство. В момента не съм готов с цифри и с дати да Ви отговоря, но едната година бяха пропуснати сроковете за кандидатстване по тази Програма. След като не си кандидатствал с проект, няма как да бъдеш одобрен.
  Следващата година имаше други проблеми. В момента, в който всичко е изчистено, нещата се получават. В моменти, когато се пропуснат срокове или има други проблеми, няма как това да бъде преодоляно. Все пак, трябва да се спазва наредбата.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА:
  Благодаря за отговора.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Благодаря и на двамата.
  Преминаваме към втория кръг въпроси.
  Колегите от ГЕРБ имате ли въпрос? Не.
  Колегите от „БСП за България“?
  Господин Ченчев, заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ:
  Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми колеги, уважаеми гости!
  Мислех да възразя по отношение на дневния ред, но се въздържах, защото реших да се съобразя с процедурата, която ми е дала право на два въпроса. Тъй като господин Министърът нямаше физическата възможност да присъства на предишни заседания на Комисията, на които сме имали намерение да проведем блицконтрол и донякъде това е разбираемо, мислех да възразя по отношение на това, че може би трябваше да поискам трети допълнителен въпрос, но решихме да се съобразим с Правилника.
  Свърши Зимната олимпиада. Знаем за усилията на Министерството, но все пак ние трябваше да чуем няколко думи за Олимпиадата. Мисля, че тук е мястото, където трябва да се случи това. Лично мен ме е срам – срам ме е наш състезател да финишира по корем. Срам ме е скиори на първа контрола да изостават със секунда и половина. Срам ме е от заглавията „Не уцелиха вратите нашите спортисти“. Срам ме е от това, че човек, който се е подготвил за Олимпиада, не може да си изтича трасето. И тук си задаваме въпроса: кой ги контролира тези хора? Как ги контролира? Когато се отпускат финансови средства и се полагат усилия спортистите да бъдат обезпечени, за да отидат на такъв вид висш форум и в следващия момент да не могат да си изтичат трасето?
  По тази логика и всички ние може да отидем на Олимпиада и да стартираме. Дали ще завършим – Божа работа. Това буди тревожни мисли и съвсем добронамерено считам, че може би трябва да проведем откровена дискусия.
  Обръщам се към Вас, господин Министър, знам, че Вие сте енергичен човек. Първото ми предложение е да определите някакви срокове, за да ни предоставите анализ за причините, какво се случи и разбира се, кои са предпоставките за лошите резултати на Олимпиадата. Ще се радвам, да ни представите и мерките, които ще предприеме Министерството, защото виждаме, че само с едно отпускане на пари не става. Например, един от биатлонистите ни, от който очаквахме медал, заяви, че има проблем със ските. Той отива на Олимпиада без ски?! И може би тук е ролята и на Федерацията. Може би трябва да проконтролирате Федерацията, защото това е недопустимо. Това е все едно на футболно първенство някой състезател да отиде без обувки. Наистина има неща, които ми изглеждат нелогични. Цял подготвителен цикъл тези хора са се готвили и накрая не могат да си завършат състезанието?!
  Тринидад и Тобаго е преди нас в класирането!
  Може би трябва да се засили контрола по някакъв начин върху тези хора в олимпийския подготвителен цикъл – ако трябва с участието на представители от нашата Комисия.
  Възмущавам се. Знам, че някои въпроси не са във Вашите компетенции, но така или иначе смятам, че трябва да вземем мерки.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Благодаря Ви, господин Ченчев.
  Господин Министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Прекрасно разбирам господин Ченчев. Моят коментар би бил аналогичен, ако аз бях на неговото място. Мисля, че в рамките на тези минути, които имаме тук, надали бихме могли да проведем сериозна дискусия.
  Има много фундаментални въпроси. Първо, отговорността и ролята е на държавата, на самото Министерство при участието на тези Олимпийски игри. Ние сме направили всичко възможно: първо, да осигурим най-добрата възможна подготовка на тези състезатели, въпреки че нямаме абсолютно никаква инфраструктура за зимни спортове. Това е ясно на всички. Имаме три пързалки. Едната е откриха при една година в Кранево. Там дори още няма спортни клубове. Децата още не са се запалили по този спорт. Софийският зимен дворец се ремонтира. Ски-писти нямаме. Нямаме ски-станции, нямаме трасе за сноуборд. Ние направихме всичко възможно, като организация, като държава, всички тези спортисти да бъдат максимално обезпечени. Всичките тренираха в чужбина. Каквото са поискали, са го получили. Контролираме харченето на финанси, цялата стратегия, но няма как да контролираш решението на треньора. Няма как да се намеся в решението на треньора на Радо Янков, примерно, да реши да тества нова екипировка по време на сезона, или взима решение и казва, след като съм говорил с него: „ние смятахме да започнем сезона по спокойно, за да бъдем в пикова форма по време на Олимпиадата“. Оказа се, че Олимпийската титла я спечели този човек, който беше на еднакво силно ниво през цялото време. Това са решения, които взима треньорът. Това са решения, при които той трябва да носи отговорност. В интерес на истината, ние сравняваме очакванията и целите, които са си поставили състезателите преди Олимпийските игри. Те не са кой знае колко високи. Мога да кажа, че трима души са си изпълнили целите. Това са Зографски, Алберт Попов и Саня Жекова. Тя е предвиждала осмо място, класира се шеста. Алберт Попов също, при очаквано 25-26-то място. Това са възможностите ни в момента. Разбира се, голямото разочарование дойде от представянето на биатлонистите, които въпреки че са далеч от медалите, можеха да се представят много по-добре. Но тези анализи и отговори трябва да ни дадат треньорите и председателите на федерациите.
  Същото е за ските. Няма как ние да изберем ските на състезателите. Очевидно имаме проблем. Нашите спортисти отиват на най-голямото състезание психически неподготвени. И там, където всички останали се мобилизират и дават максимума от себе си, ние отиваме с изключително подготвени спортисти, които преживяват срив на най голямото си състезание. Това не е панацея. Това са съвкупност от фактори. Готов съм с цялата Комисия да седнем в един, ако щете, не формален порядък, да обсъдим тези въпроси, защото те касаят и Летните олимпийски игри. Това не са проблеми, които касаят само Зимните олимпийски игри.
  В едни други времена, след такъв провал си отиваха и треньорите и шефовете на федерации. Сега най-лесното е да обвиняваме министъра и Министерството, че не са си свършили работата.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Колеги, имате ли готовност да направим такава среща?
  Вижте, според мен Министерството подсигури повече пари от Министерството на спорта на Норвегия. Факт ли е?
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Дайте да не ги сравняваме, защото там спорта има изключително мощна подкрепа от частния сектор.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Така е.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  От друга страна държавата има минимален фактор при осигуряване на средства.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Според мен, Министерството си свърши работата. Не може министърът да определя или да влияе на тактиката на треньора.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Всички сме разочаровани, разбира се, но такива са ни възможностите. Търся с Вас един разговор, за да определим Стратегията и целите за следващите Летни игри, защото там са големите очаквания. В исторически план България е взимала четири медала в Зимните игри. По-скоро са изключение от тенденцията, защото, за да имаме успехи, трябва първо да си свършим работата с инфраструктурата. Когато няма къде да тренират децата, когато няма конкуренция, как да очакваме силни резултати? Очаквам доклади от федерациите, които ще ви предоставя. Не може един министър да се бърка в работата на треньора и няма как да определим плана. Дори някой да реши да го контролира, ще види функционалните изследвания, които ще покажат, че състезателят е много добре. Ама, каква тактика избира за последните месеци преди подготовката за Олимпийските игри? Как ще я подведат? Какво ще му е възстановяването? Ние няма как да му повлияем, защото след това ще каже: „Аз направих всичко възможно, но чиновниците ми се бъркат и решиха как да се случат нещата“.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Благодаря, господин Министър.
  Господин Ченчев, заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ:
  Благодаря, господин Председател.
  Първо, останах с усещането, че съм леко неразбран. Искам да Ви кажа, че в никакъв случай не критикувам Министерството по отношение на това дали е подсигурило участието ни на тези Олимпийски игри. Напротив, казах съвсем добронамерено, че това нещо беше осигурено.
  Учудва ме, друго: не, че имаме очаквания към нашите спортисти, защото ние такива дефакто не чухме, учудва ме това, че ние не завършваме дистанцията. Даже имаше заглавия в медиите, според които целта пред биатлонистите е да не се сме на последно място. И така си признаха от Федерацията, поне в интервютата, които изчетох.
  Отделно от това аз не казвам, че Министерството трябва да избира ските и ваксите на състезателите, но казвам, че очевидно трябва по някакъв начин тези хора да бъдат контролирани, защото състезателят Краси Анев дава интервю и заявява, че е имал проблем с „Fischer“ и няма ски. При цялото финансиране, което има, дайте да видим, защо този човек няма ски?! Как отива без ски на Олимпиада?! Скандално е. Наистина, не може да се бъркаме в плановете на треньорите. Тези хора обаче, харчат държавни пари, за да отидат на подготовка. Този, който финишира по корем в улея за шейничките е получил пари. Ние нямаме улей. Това означава, че се е готвил някъде навън. Представял е фактури, хотели и всичко останало. Значи някъде е ползвал улей. Той и принц Алберт – принцът на Монако, има две олимпиади на шейнички, но не е финиширал по корем. Очевидно има нещо сбъркано и трябва да напипаме с Вас това нещо. Затова Ви казах съвсем добронамерено, че трябва да седнем и да вземем мерки. Ако трябва, да поставим срокове и тези треньори да бъдат извикани, да предоставят анализи, които Вие да обобщите и да ги предоставите на Комисията.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Аз също приемам Вашия въпрос и коментар като добронамерен, затова се опитах да обясня ние какво сме свършили, защото отчет не съм давал пред Вас какво се направили.
  Затова си позволих да кажа, че състезателите са били обезпечени.
  Другият въпрос – за състезателят по шейнички, също е ключов въпрос, при който един министър също не може да вземе сам решение. За какво става въпрос? Тези състезатели до един от покрили необходимите квоти. Взели сме решение, примерно, уайлд-кард да не се финансира. Ако някой получи такава по милост, а такива не рядко се дават на държави с цел географското разпространение, федерациите да обезпечат такова финансиране. Но всеки един, включително и този състезател, който е финиширал по корем, е спечелил квотата си. Няма как Министерството да му откаже финансиране, въпреки че в България нямаме условия, при които този спорт да се тренира и практикува.
  Имаше въпроси към мен, включително и част от колегите журналисти бяха писали, как е възможно държавата да дава толкова малко пари на този човек, който се опитва да представя и да защитава флага, честта на България и така нататък. Връщаме се от там и сега ми задават въпроса защо е финиширал по корем? Всички ние знаем, че той ще е последен, но нямаме право да му откажем финансиране, защото той си е спечелил квотата. Същото важи и за ски-бегачите, както и за всички останалите спортисти. Няма право, нито министъра, нито администрацията да вземе някакво решение и да каже: „ок, тези състезатели са си спечелили квотите, но ние няма ги финансираме, защото те са далеч от достойното представяне“. Това решение може да се взема само от орган, по-голям от министъра. Ние нямаме право да вземаме такова решение. Знам, имаме проблем, но същото важи и за Летните игри. Има състезатели, които знаем, че отиват с ясната идея, че ще бъдат след средата на класирането. Това не са един или два спорта.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Мисля, че темата е много важна, затова нека да не се придържаме твърдо към Правилника.
  Господин Вълев, заповядайте.
  ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ:
  Благодаря, господин Председател.
  Господин Министър, аз се замислям, дали, когато се инвестира в един спорт, в един състезател и се дават толкова много пари от Министерството, не може ли да се задължи самата Федерация по някакъв начин да инвестира дори и в треньора за преквалификация, за нещо допълнително, за да се развие, а не да се взимат треньори отвън, защото много спортове взимат треньори отвън, плащат се луди пари. Има ли такава възможност?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Госпожа Лечева, процедура.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА:
  Правя процедурно предложение, защото разговорът тръгна като някакъв диалог и се хващам от желанието на министъра, който заяви, че в определен срок да представи анализ за представянето на нашата делегация в Олимпиадата в Пьонгчанг. Разбира се, бих искала да представи своето виждане по отношение участието на делегациите на бъдещите Олимпийски игри и да изработим една обща концепция по отношение на олимпийската подготовка и за достойното представяне на олимпийците ни. Всички сме в позицията на хора, които имат определяща роля при взимането на важни решения в тази политика и затова не е без значение какво е нашето и Вашето участие в този процес. Много са въпросите, но може би е по-добре заседанието на Комисията да бъде конкретно и абсолютно професионално.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Ние излязохме много от Правилника. Но, все пак министърът няма безкрайното време, тъй като е доста ангажиран.
  Процедура, господин Ченчев.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ:
  Благодаря, господин Председател. Предлагам процедура някои от въпросите, които колегите имат желание да зададат към уважаемия господин Министър, да ги зададат в точка „Разни“ и няма да излезем от дневния ред.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Тази процедура, която я предложи зам.-председателя – госпожа Лечева, мисля, че е много приемлива. Предлагам да направим едно специално заседание за подготовката на Летните олимпийски игри. Аз съм стриктен човек и ми става притеснено, когато излизаме извън сферата на Правилника.
  Не става въпрос, че тук съм страшно пунктуален, но все пак трябва да има някакъв ред. Затова, господин Министър, приемате ли да направим едно специално заседание.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Приемам, разбира се. Ще направим отчетите и подготвим анализите от Федерациите, за да приключим с тази Олимпиада и от там вече…
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Точно така, господин Министър. Да имате два-три месеца за подготовка за това съвещание. Виждам го към края на месец май-юни.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Може да бъде и след Председателството.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Да, след Председателството.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ:
  Ние тогава нямаме ангажимент, така че можем.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Даже може да го направим, разбира се, ако всички колеги се съгласят и като изнесено заседание. Ние ще го уточним допълнително.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: При всички случай 2-3 часа няма да ни стигнат.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Разбира се, аз затова Ви казвам, че днешното заседание има съвсем друг смисъл.
  Заповядайте, госпожо Георгиева.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Господин Министър, аз все пак искам да завърша въпроса във връзка с домакинството по мотокрос и да попитам какъв контрол ще упражните върху отпуснатите 1,700 000 млн. лв. и да дадете повече яснота за какво ще бъдат изразходвани тези средства?
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Контролът ще бъде упражнен по начина, по който се контролират всички останали домакинства. Има си финансов контрол, така че там не би трябвало да има някакви основания за притеснения. Проектът за финансиране, с който се кандидатствали, не е пред мен, така че не мога да Ви кажа точно по какви пера отиват тези разходи. Но според мен основната част е за такси. Най-скъпото нещо са таксите и лиценза за провеждане на състезание.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Благодаря Ви за участието господин Министър. Закривам днешното заседание.
  (Закрито в 15,55 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Славчо Атанасов

  СТЕНОГРАФ:

  Теодора Енчева
  Форма за търсене
  Ключова дума