Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
13/10/2017

  Доклад за първо гласуване по законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 753-10-10/13.10.2017 г.

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 05 октомври 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, проф. Николай Петров, зам.-министърът на здравеопазването, д-р Мирослав Ненков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага съм пълния стенографски протокол от заседанието.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя доц. д-р Георги Йорданов. Той информира народните представители, че със законопроекта се цели да бъдат въведени нормативно определени правила за охрана на пациенти и персонал в лечебните заведения. Предложеният законопроект е отговор на зачестилите прояви на нападение и насилие спрямо медицински специалисти в страната.
  По разглеждания законопроект подкрепа са изразили в постъпили писмени становища: Българският лекарски съюз - подкрепа по принцип, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Национално сдружение на общините, Асоциация на университетските болници в България, КНСБ, Национална асоциация на частните болници.
  В писмени становища Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването изразяват позиция, с която не подкрепят законопроекта.
  В хода на дискусията народни представители изразиха принципно несъгласие със законопроекта.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За“ – 9, „Против“ – 10, „Въздържал се“ - 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума