Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/11/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх.№ 753-10-16

  Относно: Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05 октомври 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 09 ноември 2017 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05 октомври 2017 г.
  На заседанието присъстваха: министъра на физическото възпитание и спорта, г-н Красен Кралев, заместник-министъра на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Красен Кралев. В своето изложение той отбеляза, че по време на изготвянето на законопроекта разпоредбите му са коментирани и обсъждани с представители на академичните среди, със спортни федерации, с правителствени и неправителствени организации – национални и международни, осъществяващи и развиващи дейност в областта на спорта, със специалисти в областта на медицинския контрол и антидопинговите правила и други. Министърът посочи, че приемането на нов закон, който да замени действащия Закон за физическо възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21.1 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014–2018 г. Проектът на нов закон цели да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност. Законопроектът предлага система за регулация на спорта, която осъвременява и систематизира сега действащата нормативна уредба. Важен момент от проектозакона е създаването на Национална параолимпийска организация, която е член на Международния параолимпийски комитет и е част от така наречените „специални организации“ в областта на спорта. Това е стъпка напред в организирането на спорта за хора с увреждания.
  Пред комисията изложиха становища Министерство на здравеопазването и Българския лекарски съюз, с които се подкрепя законопроекта.
  В хода на дискусията по законопроекта членовете на комисията засегнаха отделни теми, като предсъстезателните медицински прегледи; правоспособността на работещите във фитнес клубовете, както и контролът над тези клубове; отдаването и ползването на терени общинска собственост; въпросът относно пожизнената месечна премия и нейното наследяване.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против”- 0, „Въздържал се”- 6, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05 октомври 2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума