Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
27/06/2018 първо гласуване

  Относно: Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (М3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Вх. № 853-10-18


  На свое редовно заседание, проведено на 21 юни 2018 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (М3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2018 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министъра на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските и на неправителствените организации.

  Програмното споразумение подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, тъй като в него се предвижда възникването на финансови задължения.

  Законопроектът за ратификация беше представен от полк. проф. Любомир Алексиев, професор в ръководството на Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина към специализираните звена на Военномедицинска академия. Проф. Алексиев обясни, че Програмното споразумение за многонационалното модулно медицинско формирование (МММФ) е в съответствие с инициативата на ЕС „Обединяване и споделяне“ и има за цел да постави рамка за създаване на Програма за МММФ и да улесни стандартизацията и оперативната съвместимост в сферата на многонационалното медицинско сътрудничество. Програмата за многонационалното модулно медицинско формирование ще предостави основата за напълно разгръщащи се и устойчиви мултинационални медицински лечебни заведения, достъпни за целия спектър от мисии на Общата политика за сигурност и отбрана или други мултинационални ангажименти. България ще допринесе към проекта с участието на един хирургически екип от пет военнослужещи в медицинския хирургически модул. Хирургическият екип се изгражда посредством капацитета и съществуващата материална база на Военномедицинската академия.

  Програмното споразумение не представлява договор съгласно дефиницията на този термин във Виенската конвенция за правото на договорите. То влиза в сила за държавите-членки, допринасящи към МММФ, от датата на полагане на последния подпис. Няма пречка всяка държава-членка, допринасяща към МММФ, да декларира, че по отношение на нея настоящото Програмно споразумение ще влезе в сила от датата на уведомяване за приключване на националните мерки или процедури, необходими за влизането в сила на Програмното споразумение за многонационалното модулно медицинско формирование.

  Програмното споразумение е подписано от българска страна на 12 февруари 2018 г.

  След проведено обсъждане и извършено гласуване при следните резултати „За” - 15, „Против” – 0, „Въздържал се” – 1, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (М3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума