Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
09/09/2020, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 09.09.2020 г., /сряда/ от 15:00 часа в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, зала 132, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., № 002-01-43, внесен от Министерски съвет на 3 септември 2020 г. - първо гласуване.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Форма за търсене
Ключова дума