Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
16/09/2020, 16:20
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 16.09.2020 г., /сряда/ от 16:20 часа в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-89, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова на 10 септември 2020 г. - първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 054-01-90, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова на 10 септември 2020 г. - първо гласуване.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Форма за търсене
Ключова дума