Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
08/10/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
Точка единствена: Обсъждане на тема: „Дигитализация на процесите в образната диагностика, чрез осъвременяване и уеднаквяване на техническите възможности в специализираните здравни заведения, с цел профилактика и ранно откриване на рака на гърдата“.
Форма за търсене
Ключова дума