Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
05/07/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 05.07.2017г., /сряда/ от 16:00 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 134 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума