Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/07/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 20.07.2017г., /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Проверка на документите на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса съгласно раздел IV, т. 2 от решение на Народното събрание от 06 юли 2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 55 от 2017 г.)
Форма за търсене
Ключова дума