Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
05/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 5.10.2017 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Представяне на приоритетите на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) в сектор „Здравеопазване“.
3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.,№ 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
4. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения,№ 754-01-45, внесен от Георги Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. - първо гласуване.
5. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения,№ 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. - първо гласуване.
6. Обсъждане на тема „Диагностиката и лечението на рака на простата в Европа и България“, с участието на председателите на Българското научно дружество по урология и на Българското онкологично научно дружество.
Форма за търсене
Ключова дума