Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
26/10/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 26.10.2017 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на управителя на Национална здравноосигурителна каса относно инициирането на промени в Националния рамков договор, на основание чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Дискусия на тема „Ревматологията в България: минало, настояще и бъдеще“, с участието на председателя на Българското дружество по ревматология и националния консултант по ревматология.
Форма за търсене
Ключова дума