Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
09/11/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 9.11.2017 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система, № ПГ-739-01-14, внесена от Инициативен комитет на 4 септември 2017 г.
2. Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 5 октомври 2017 г. – първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г. – първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума